Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju


Komunikat z dnia 27.01.2017 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, iż z dniem 01.02.2017 r. uruchamia nabór wniosków o: dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej, zawarcie umowy w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego Obowiązujące zasady oraz druki wniosku i załączników dostępne są w zakładce Urząd->Dokumenty do pobrania.  

Informacja dotycząca PIT-11

Od 19 stycznia do 21 lutego 2017r. w siedzibie urzędu będą wydawane informacje o dochodach i pobranych zaliczkach za 2016r. (PIT-11). Osoby, które w 2016r. pobierały opodatkowane świadczenia (zasiłki, stypendia), proszone są o zgłaszanie się: u swojego doradcy w wyznaczonym wcześniej terminie, jeżeli termin ten przypada na okres od 19 stycznia do 21 lutego, pozostałe osoby w pok. 21 (I piętro).

Komunikat z dnia 02.01.2017r. w sprawie naboru wniosków w 2017 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, iż od 02.01.2017 r. prowadzi nabór wniosków na n/w formy aktywizacji zawodowej: staże, na okres do 6 miesięcy, szkolenia indywidualne, dla osób powyżej 30 roku życia, bony szkoleniowe, dla osób poniżej 30 roku życia, finansowanie egzaminów, studia podyplomowe, bony na zasiedlenie, dla osób poniżej 30 roku życia, prace interwencyjne, z kwotą refundacji wynagrodzenia do wysokości 780,00 zł miesięcznie, w przypadku zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, oraz jednorazową kwotą refundacji, o której mowa w art. 51 ust. 4 ustawy o promocji zatrudnienia i...

Wyświetlanie 21 - 23 z 23 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

7,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lipca 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.324,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Wybrana zawartość stron już nie istnieje.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę