Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju


Rynek pracy

  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2018r.

Statystyki i analiza
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
Projekty zakończone

Załączniki Informacja o rezultatach projektu pozakonkursowego z 2015 w ramach RPOWŚ informacja o rezultatach projektu pozakonkursowego z 2016 w ramach RPOWŚ.pdf Informacja o...

Projekt pozakonkursowy z 2018 w ramach POWER

  Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie buskim (IV)" Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Projekt Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie buskim (IV) realizowany jest w ramach...

Projekt pozakonkursowy z 2017 w ramach POWER

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie buskim (III)" Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych     Projekt Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie buskim (III) realizowany jest w ramach...

Projekt pozakonkursowy z 2018 w ramach RPOWŚ

  Projekt:  Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie buskim (IV)   Projekt Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie buskim (IV) realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę