Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju


 • KONKURS ,,ŚWIĘTOKRZYSKI PRACODAWCA PRZYJAZNY PRACOWNIKOM MŁODOCIANYM 2021”

  Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach wraz z Wojewódzkim Urzędem Pracy  w Kielcach organizuje Konkurs „Świętokrzyski Pracodawca Przyjazny Pracownikom Młodocianym 2021". Więcej informacji pod linkiem: http://www.swietokrzyska.ohp.pl/konkurs-swietokrzyski-pracodawca-przyjazny-pracownikom-mlodocianym-2021/  

 • Zawieszenie naboru wniosków o dofinansowanie działalności gospodarczej

  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że od 01.04.2021r. zawiesza nabór wniosków o dofinansowanie działalności gospodarczej.

 • Europejskie Dni Pracy on-line

  W dniu 6 maja 2021r. na platformie Europejskich Dni Pracy on-line www.europeanjobdays.eu odbędą się organizowane w ramach sieci EURES targi pracy p. One Click to Europe. Wydarzenie ma na celu pomoc obywatelom Holandii w znalezieniu zatrudnienia na terytorium innych państw UE/EOG. Pracodawcy z terenu powiatu buskiego zainteresowani możliwością udziału w ww. wydarzeniu proszeni są o kontakt z Urzędem (tel. 41 370 91 22) w celu zgłoszenia oferty pracy. Więcej informacji pod adresem www.europeanjobdays.eu

 • Nabór wniosków o dotację dla mikro i małych przedsiębiorstw określonych branż na podst. rozdz. 3 rozp.

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Busku - Zdroju ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy prowadzących działalność w określonych branżach, przyznawanej na podstawie rozdziału 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz.U. z 2021 r. poz. 371), z...

 • Komunikat o naborze wniosków o środki z KFS

  W dniach 15-19 marca 2021 r.  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju będzie prowadził nabór wniosków o środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Szczegóły w poniższych plikach. Załączniki 01 Ogłoszenie o naborze wniosków z dnia 01.03.2021.pdf (pdf, 634 KB) 02 Regulamin rozpatrywania i wyboru wniosków.pdf (pdf, 708 KB) 03 Wniosek o przyznanie środków KFS ..docx (docx, 546 KB) 03 Wniosek o przyznanie środków...

 • NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że od 01.03.2021 roku uruchamia  nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 25 000,00 zł.    Zasady oraz obowiązujące druki dotyczące powyższego instrumentu rynku pracy dostępne są w zakładce Urząd – dokumenty do pobrania.   Dodatkowe informacje można uzyskać pod tel. 41 370 91 27.  

 • NABÓR WNIOSKÓW O DOTACJĘ NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Busku-Zdroju ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy prowadzących działalność w określonych branżach, przyznawanej na podstawie rozdziału 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz.U. z 2021 r. poz. 152), z...

 • NABÓR WNIOSKÓW W SPRAWIE REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY

  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że od 01.02.2021 roku uruchamia  nabór wniosków o zawarcie umowy w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Maksymalna kwota refundacji wynosi 25 000,00 zł . Wymagany okres utrzymania stanowiska pracy i zatrudniania na nim w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanej osoby wynosi 24 miesiące .    Zasady oraz obowiązujące druki dotyczące powyższego instrumentu rynku pracy dostępne są w zakładce Urząd – dokumenty do pobrania.   Dodatkowe informacje można uzyskać pod tel. 41 370 91 23.   ...

 • OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW

  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że od 18.01.2021 roku uruchamia  nabór wniosków o:   organizację prac interwencyjnych, dofinansowanie części kosztów wynagrodzenia bezrobotnego powyżej 50 roku życia, skierowanie na szkolenie (dotyczy bezrobotnych powyżej 30 roku życia), przyznanie bonu szkoleniowego (dotyczy bezrobotnych poniżej 30 roku życia), dofinansowanie studiów podyplomowych, przyznanie bonu na zasiedlenie (maksymalna wartość bonu wynosi 8 000,00 zł)    Zasady oraz obowiązujące druki dotyczące powyższych instrumentów rynku pracy dostępne są w zakładce Urząd – dokumenty do pobrania .  ...

 • Komunikat w sprawie organizacji staży

  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że od dnia 11.01.2021 roku uruchamia  nabór wniosków w sprawie organizacji staży, które będą realizowane w ramach projektów pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie buskim (VII) – PO WER; Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie buskim (VII) – RPO WŚ, współfinansowanych z środków Europejskiego Funduszu Społecznego.   Organizacja staży w ramach projektu PO WER będzie realizowana jedynie poprzez bony stażowe jako dodatkowy instrument rynku pracy skierowany do bezrobotnych do 30 roku życia, ...

Wyświetlanie 1 - 10 z 185 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

6,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lutego 2021r.
Stopa bezrobocia stan na koniec lutego 2021 roku

 • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 32.747,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Wybrana zawartość stron już nie istnieje.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę