Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju


 • REHABILITACJA ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że zgodnie z uchwałą Rady Powiatu z dnia 22 marca 2024 r. środki PFRON przyznane na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych w 2024 r. w kwocie 482 000,00 zł zostały w całości przeznaczone na zadanie:  zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.  Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym, aż do momentu wyczerpania środków.    

 • ZAKOŃCZENIE NABORU WNIOSKÓW W SPRAWIE REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY

  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że z dniem 19 marca 2024 r. zamyka nabór wniosków o zawarcie umowy w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.  

 • Komunikat w sprawie przeprowadzonego naboru wniosków o środki z KFS

  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że w wyniku przeprowadzonego w dniach od 6 do 12 marca 2024 r. naboru wpłynęły 74 wnioski o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców na łączną kwotę 1.215.613,32 zł. Posiadany przez Urząd limit środków KFS wynosi 350.790,20 zł. W związku z tak dużą liczbą złożonych wniosków rozstrzygnięcie przeprowadzonego naboru i wyłonienie wniosków przeznaczonych do dofinansowania ze środków KFS może wydłużyć się do 2 miesięcy.  

 • Zakończenie naboru wniosków o przyznanie dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej

  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że z dniem 14 marca 2024 r. zamyka nabór wniosków o przyznanie dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej.  

 • Nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej, refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz o dofinansowanie wynagrodzenia bezrobotnego powyżej 50 roku życia

  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że od 11.03.2024 r. uruchamia nabór wniosków o: dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej, zawarcie umowy w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, dofinansowanie wynagrodzenia bezrobotnego powyżej 50 roku życia. Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej oraz refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy przyznawane będą zarówno z środków Funduszu Pracy jak i w ramach projektu Aktywizacja Zawodowa Osób Bezrobotnych w powiecie buskim (AZOB II), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu...

 • Komunikat o naborze wniosków o środki z KFS

  W dniach 6-12 marca 2024r.  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju będzie prowadził nabór wniosków o środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Szczegóły w poniższych plikach. Załączniki 01 Ogłoszenie o naborze wniosków KFS.docx (docx, 158 KB) 02 Regulamin rozpatrywania i wyboru wniosków KFS.pdf (pdf, 313 KB) 03 Wniosek o przyznanie środków KFS.pdf (pdf, 582 KB) 03 Wniosek o przyznanie środków KFS.docx (docx,...

 • OGRANICZENIE NABORÓW WNIOSKÓW O STAŻ I PRACE INTERWENCYJNE

  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że od 01.03.2024 r. nabory wniosków o staż i prace interwencyjne prowadzone będą wyłącznie pod kątem aktywizacji osób: długotrwale bezrobotnych, bezrobotnych powyżej 55 roku życia, bezrobotnych mających orzeczenie o niepełnosprawności; w ramach projektu Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie buskim (II), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, Priorytet FESW. 10 Aktywni na rynku pracy - Działanie FESW.10.01 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych...

 • Informacja dotycząca naboru wniosków z KFS

  Informujemy, iż w związku ze zmianą przepisów dotyczących pomocy de minimis, termin naboru wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracodawcy i pracowników z Krajowego Funduszu  Szkoleniowego  zostanie podany po dostosowaniu przepisów krajowych do rozporządzenia Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w prawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis lub po wskazaniu przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów innych, akceptowalnych rozwiązań prawnych w powyższej kwestii. Jednocześnie nadmieniamy, iż wraz z ogłoszeniem naboru wniosków zostaną...

 • Informacja dotycząca PIT-11

  Od 16 stycznia do 22 lutego 2024r. w siedzibie urzędu (ul. Bohaterów Warszawy 120) będą wydawane informacje o dochodach i pobranych zaliczkach za 2023r. (PIT-11) . Informacja ta jest podstawą rozliczenia się z Urzędem Skarbowym. Osoby, które w 2023r. pobierały opodatkowane świadczenia (zasiłki, dodatki aktywizacyjne), proszone są o zgłaszanie się: u swojego doradcy w wyznaczonym wcześniej terminie, jeżeli termin ten przypada na okres od 16 stycznia do 22 lutego, pozostałe osoby w pok. 16 (I piętro). Osoby które pobierały wyłącznie stypendia stażowe lub szkoleniowe, nie otrzymują informacji PIT-11 , ponieważ...

 • Nabory wniosków o staż, prace interwencyjne, szkolenie oraz inne wymienione formy pomocy

  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że od dnia 02.01.2024 r. uruchamia nabory wniosków o: zorganizowanie stażu, zorganizowanie prac interwencyjnych, skierowanie na szkolenie wskazane przez uprawnioną osobę – dotyczy osób powyżej 30 roku życia, przyznanie bonu szkoleniowego – dotyczy osób do 30 roku życia, dofinansowanie studiów podyplomowych, sfinansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji.  W przypadku stażu oraz prac interwencyjnych wnioski ze wskazanym kandydatem będącym: długotrwale bezrobotnym, bezrobotnym powyżej 55 roku życia, bezrobotnym mającym orzeczenie o niepełnosprawności ...

Wyświetlanie 1 - 10 z 276 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

5,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec lutego 2024 r.

 

wykres statystyki

 • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
 • do 45.242,16 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Składasz ofertę pracy, wniosek o staż, prace interwencyjne, refundację kosztów doposażenia stanowiska pracy lub inne instrumenty wsparcia pracodawców? Dowiedz się jak przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę