Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju


Rynek pracy

  • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 32.747,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

6,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lutego 2021r.
Stopa bezrobocia stan na koniec lutego 2021 roku

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

  Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie buskim (VII)"    Projekt Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie buskim (VII) realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), Oś priorytetowa I Rynek pracy...

Projekty zakończone

Załączniki Informacja o rezultatach projektu pozakonkursowego z 2015 w ramach RPOWŚ (pdf, 388 KB) informacja o rezultatach projektu pozakonkursowego z 2016 w ramach RPOWŚ.pdf (pdf, 1142 KB) ...

Projekt:  Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie buskim (VII)       Projekt Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie buskim (V) realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę