Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju


Rynek pracy

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 43.169,70 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,0%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec października 2023 r.

 

wykres statystyki

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
Projekty aktualne

Załączniki informacja o projekcie z 2023 r. w ramach FEŚ 2021-2027 Działanie FESW 1001.pdf (pdf, 649 KB)

Projekty zakończone

Załączniki Informacja o rezultatach projektu pozakonkursowego z 2015 w ramach RPOWŚ (pdf, 388 KB) informacja o rezultatach projektu pozakonkursowego z 2016 w ramach RPOWŚ.pdf (pdf, 1142 KB) ...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę