Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju


Nagłówek

Aktualności

Komunikat w sprawie naboru wniosków o bony szkoleniowe.

Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że z dniem 16.04.2018 r. uruchamia nabór wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego w ramach projektu pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie buskim (IV). O przyznanie bonu szkoleniowego mogą ubiegać się wyłącznie osoby spełniające łącznie następujące...

Komunikat w sprawie wznowienia naboru wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu

Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju (PUP) informuje, że w dniach 09-10.04.2018 r. przeprowadzi  nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie buskim (IV)". Przy kierowaniu na staż w ramach ww. projektu mogą być brane pod uwagę osoby...

Nabór wniosków o dofinansowanie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że od 09.04.2018 r. do 10.04.2018 r. prowadzić będzie nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w ramach projektów: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie buskim (IV), Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających...

Komunikat w sprawie prac interwencyjnych oraz podziału środków PFRON na rok 2018

Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że z dniem 16 marca 2018 r. zamyka nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych do 30 roku życia. Oznacza to, że aktualnie PUP nie prowadzi naboru wniosków o prace interwencyjne dla żadnej grupy spośród osób bezrobotnych.  Zgodnie z uchwałą...

Komunikat w sprawie naboru wniosków o organizację prac interwencyjnych

Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że z dniem 9 marca 2018r. zamyka nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie buskim (IV)". Jednocześnie informujemy, że nadal prowadzony jest nabór wniosków o organizację...

Komunikat w sprawie naboru wniosków o środki z KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że w wyniku przeprowadzonego w dniach od 01.03.2018 r. do 07.03.2018 r. naboru wpłynęło 66 wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców na łączną kwotę 473.520,00 zł. Posiadany przez Urząd limit środków KFS wynosi 135.200,00 zł. W związku z tak...

Komunikat w sprawie zamknięcia naboru wniosków w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że ogłoszony nabór wniosków w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie buskim (IV)" prowadzony będzie do dnia ...

Komunikat w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju (PUP) informuje, że z dniem 01.03.2018 r. rozpoczyna nabór wniosków o zawarcie umowy w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w...

Komunikat o naborze wniosków o środki z KFS

Z dniem 1 marca 2018r., Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju rozpoczyna nabór wniosków o środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Szczegóły w poniższych plikach. Załączniki Ogłoszenie o naborze wniosków z dnia...

Wyświetlanie 1 - 10 z 52 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę