Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju


 • Nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Busku-Zdroju ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, przyznawanego na podstawie art. 15zzb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i...

 • Nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Busku-Zdroju ogłasza  nabór  wniosków organizacji pozarządowej o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19, przyznawanego na podstawie art. 15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i...

 • Nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców będących osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Busku-Zdroju ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów dla przedsiębiorców będących osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, przyznawanego na podstawie art. 15zzc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi...

 • Informacja w sprawie rozpatrywania wniosków o przyznanie środków z KFS

  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że w związku z  wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce i wynikającymi z tego obostrzeniami zmuszony jest zawiesić postępowanie dotyczące wyboru wniosków objętych dofinansowaniem z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Złożone w terminie naboru wnioski zostały wstępnie zweryfikowane i ocenione. Z przeprowadzonej analizy wynika, że duża grupa wniosków wymaga poprawy, uzupełnienia lub złożenia dodatkowych wyjaśnień przez pracodawców. Z uwagi na brak możliwości dokonania osobiście powyższych czynności oraz dynamicznie zmieniającą się sytuację dotyczącą stanu zatrudnienia u...

 • Informacja dla osób pracujących w Niemczech

  W związku z ogłoszoną światową pandemią koronarwirusa, w  Niemczech została zawieszona bezpośrednia obsługa klientów urzędów pracy (Bundesagentur für Arbeit) do odwołania. Do obsługi klientów została uruchomiona infolinia w języku polskim dla osób, które chcą dowiedzieć się czy i jakie świadczenia przysługują im w związku z pracą w Niemczech. Więcej na stronie: https://eures.praca.gov.pl/o-nas/informacje-o-eures/koronawirus-wplyw-na-mobilnosc-pracownikow-w-ue-efta?id=449  

 • Nabór wniosków o udzielenie niskooprocentowanej pożyczki z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Busku-Zdroju ogłasza nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy (np. opłacenie podatków, składek, kosztów najmu lokalu, opłat za media) Zasady i procedury ubiegania się o pożyczkę oraz wzory wniosku i umowy dostępne są w niebieskiej zakładce: Dla pracodawców i przedsiębiorców -> Tarcza antykryzysowa COVID-19 -> niskooprocentowana pożyczka z...

 • Zawieszenie naboru wniosków

  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że od dnia 30.03.2020 r. zawiesza wszystkie dotychczas prowadzone nabory wniosków związanych z aktywizacją zawodową osób bezrobotnych (m.in wnioski o prace interwencyjne, refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, szkolenie, bony na zasiedlenie). Wnioski złożone do dnia zawieszenia naboru zostaną rozpatrzone w normalnym trybie, jednakże ze względu na ogłoszony stan epidemii w Polsce i wynikające z tego ograniczenia realizacja wniosków pozytywnie rozpatrzonych nastąpi w późniejszym czasie, o czym każdy wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie,...

 • Działania w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego (koronawirus)

  W związku z rozporządzeniem wprowadzającym stan zagrożenia epidemicznego w Polsce, Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że od dnia 16 marca 2020 roku ograniczony zostanie ruch i obsługa interesantów w Urzędzie. Rekomuenduje się aby do minimum ograniczyć wizyty w Urzędzie a wszelkie sprawy załatwiać: telefoniczne - 41 370 91 10 (sekretariat) lub któryś z numerów na stanowiska od 41 370 91 11 do 41 370 91 29, bliższe informacje: Urząd-Dane kontaktowe faxem 41 370 91 20; mailowo: pup@pupbusko.pl poprzez dostępne środki zdalnej komunikacji. Powstanie wydzielone stanowisko do obsługi interesantów na...

 • Działania profilaktyczne w związku z sytuacją epidemiologiczną (koronawirus)

  W związku z potrzebą podjęcia działań w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV2 i epidemii choroby CoVID-19, Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju wprowadza zmiany dotyczące wizyt osób zarejestrowanych. Osoby mające wyznaczone terminy zgłoszenia do PUP nie muszą się zgłaszać do Urzędu lecz powinny nawiązać kontakt telefoniczny ze swoim doradcą klienta w celu ustalenia dalszych działań. Jednocześnie informujemy, że obsługa ofert pracy, wniosków dotyczących instrumentów rynku pracy, zatrudniania cudzoziemców pozostaje bez zmian. Jesteśmy również do dyspozycji osób, które zgłoszą się osobiście do...

 • Zaprosznie na konferencję

  Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach zaprasza przedsiębiorców działających na terenie województwa świętokrzyskiego na konferencję pt. „Rozwiń firmę z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego", która odbędzie się 5 marca 2020 roku. Zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji oraz do rejestracji poprzez formularz, dostępne na stornie www.wupkielce.praca.gov.pl  

Wyświetlanie 11 - 20 z 152 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

5,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu kwietnia 2020r.
Stopa bezrobocia kwiecień 2020 - kraj

 • 881,30 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.057,60 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 440,70 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 31.988,82 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Wybrana zawartość stron już nie istnieje.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę