Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju


 • NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH TARCZ ANTYKRYZYSOWYCH

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Busku-Zdroju ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia  w zakresie art. 15zzb, 15zzc, 15zzd, 15zzda, 15zze oraz 15zze2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374,  z późn. zm.).   Są to te same instrumenty pomocowe, które były realizowane w 2020 r. DLATEGO W RAMACH...

 • TARCZA ANTYKRYZYSOWA 6.0 - ogłoszenie naboru wniosków o dotację

  W związku z opublikowaniem ustawy z dnia 9 grudnia 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 2255) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Busku-Zdroju ogłasza nabór wniosków o udzielenie ze środków Funduszu Pracy jednorazowo dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności...

 • Dofinansowanie do działalności gospodarczej

  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje o możliwości ubiegania się o bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne. Wnioski w tej sprawie należy składać do 15.12.2020r. Szczegółowe zasady oraz niezbędne formularze można znaleźć w zakładce Urząd – dokumenty do pobrania.  

 • ZAMKNIĘCIE NABORU WNIOSKÓW W RAMACH TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Busku-Zdroju ogłasza zamknięcie naboru wniosków dotyczących wszystkich form pomocy realizowanych w 2020 r. w ramach TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ przez tutejszy Urząd Pracy. W/w wnioski przyjmowane będą do 11.12.2020 r.(decyduje data wpływu do Urzędu).  

 • 24 grudnia urząd nieczynny

  W Wigilię, 24 grudnia 2020r . (czwartek),  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju będzie nieczynny.

 • Webinar nt uznawania kwalifikacji w Niemczech

  Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa organizuje 25 listopada o godzinie 15.30 webinarium nt uznawania kwalifikacji zawodowych w Niemczech. Termin rejestracji upływa 24 listopada. Więcej informacji oraz rejestracja znajdują się pod linkiem

 • Działania w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego (koronawirus)

  W związku z wprowadzeniem na terenie kraju „żółtej strefy" a tym samym obostrzeń sanitarnych związanych ze stanem zagrożenia epidemicznego, Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że od dnia 12 października 2020 roku ograniczony zostanie ruch i obsługa interesantów w Urzędzie. Rekomenduje się aby do minimum ograniczyć wizyty w Urzędzie a wszelkie sprawy załatwiać:   telefoniczne - 41 370 91 10 (sekretariat) lub któryś z numerów na stanowiska od 41 370 91 11 do 41 370 91 29, bliższe informacje: Urząd-Dane kontaktowe faxem 41 370 91 20; mailowo: pup@pupbusko.pl poprzez dostępne środki zdalnej...

 • Ograniczenia naboru wniosków związanych z aktywizacją zawodową bezrobotnych

  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że o d 05.10.2020 r. prowadzić będzie nabór wniosków dotyczących aktywnych form pomocy wyłącznie w zakresie: dofinansowań do podjęcia działalności gospodarczej w ramach projektu pn. Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie buskim (VI), przy czym  w pierwszej kolejności do udziału w projekcie będą kwalifikowane osoby pozostające bez pracy nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy; refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy w ramach projektu pn. Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia...

 • Wykaz umorzonych pożyczek

  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju zawiadamia, że od 1.09.2020r. zmianie ulega sposób informowania o umorzeniu pożyczki przyznanej na podstawie art. 15zzd tzw. ustawy COVID-19. Do tej pory w sprawie umorzenia pożyczki pracownik Urzędu kontaktował się z pożyczkobiorcą telefonicznie. Jednakże ze względu na znaczny wzrost umarzanych każdego dnia pożyczek, konieczna jest zmiana sposobu informowania o tym pożyczkobiorców. W tym miejscu zamieszczony został wykaz z numerami umów pożyczek .  Numer umowy pożyczki jest indywidualny dla każdego pożyczkobiorcy i można go znaleźć w tytule przelewu pożyczki. Wykaz ten obejmuje...

 • 14 sierpnia urząd nieczynny

  W dniu 14 sierpnia 2020r . (piątek),  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju jest nieczynny.

Wyświetlanie 11 - 20 z 185 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

6,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lutego 2021r.
Stopa bezrobocia stan na koniec lutego 2021 roku

 • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 32.747,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Wybrana zawartość stron już nie istnieje.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę