Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju


  • Komunikat z dnia 27.01.2017 r.

    Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, iż z dniem 01.02.2017 r. uruchamia nabór wniosków o: dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej, zawarcie umowy w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego Obowiązujące zasady oraz druki wniosku i załączników dostępne są w zakładce Urząd->Dokumenty do pobrania.  

  • Komunikat z dnia 02.01.2017r. w sprawie naboru wniosków w 2017 r.

    Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, iż od 02.01.2017 r. prowadzi nabór wniosków na n/w formy aktywizacji zawodowej: staże, na okres do 6 miesięcy, szkolenia indywidualne, dla osób powyżej 30 roku życia, bony szkoleniowe, dla osób poniżej 30 roku życia, finansowanie egzaminów, studia podyplomowe, bony na zasiedlenie, dla osób poniżej 30 roku życia, prace interwencyjne, z kwotą refundacji wynagrodzenia do wysokości 780,00 zł miesięcznie, w przypadku zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, oraz jednorazową kwotą refundacji, o której mowa w art. 51 ust. 4 ustawy o promocji zatrudnienia i...

Wyświetlanie 131 - 132 z 132 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

5,2%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu grudnia 2019r.

Wykres stopa bezrobocia
  • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.589,54 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Wybrana zawartość stron już nie istnieje.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę