Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju


 • Komunikat w sprawie naboru wniosków o organizację prac interwencyjnych

  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że z dniem 9 marca 2018r. zamyka nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie buskim (IV)". Jednocześnie informujemy, że nadal prowadzony jest nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych wyłącznie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia.  

 • Komunikat w sprawie naboru wniosków o środki z KFS

  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że w wyniku przeprowadzonego w dniach od 01.03.2018 r. do 07.03.2018 r. naboru wpłynęło 66 wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców na łączną kwotę 473.520,00 zł. Posiadany przez Urząd limit środków KFS wynosi 135.200,00 zł. W związku z tak dużą liczbą złożonych wniosków możliwy jest późniejszy niż zakładano termin sporządzenia rankingu wniosków, na podstawie którego zostaną wyłonione wnioski przeznaczone do dofinansowania ze środków KFS.       ...

 • Komunikat w sprawie zamknięcia naboru wniosków w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że ogłoszony nabór wniosków w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie buskim (IV)" prowadzony będzie do dnia 05.03.2018 r. do godziny 15.30.  

 • Komunikat w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju (PUP) informuje, że z dniem 01.03.2018 r. rozpoczyna nabór wniosków o zawarcie umowy w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie buskim (IV)".   Kandydatami do zatrudnienia na stanowiskach pracy refundowanych w ramach w/w projektu mogą być osoby spełniające łącznie następujące kryteria: są w wieku powyżej 29 lat (tj. mają ukończony 30 rok życia), są zarejestrowana w PUP jako bezrobotne, mają ustalony II profil...

 • Komunikat o naborze wniosków o środki z KFS

  Z dniem 1 marca 2018r., Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju rozpoczyna nabór wniosków o środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Szczegóły w poniższych plikach. Załączniki Ogłoszenie o naborze wniosków z dnia 21.02.2018.pdf (pdf, 527 KB) Regulamin wyboru wniosków.pdf (pdf, 629 KB) Wniosek.pdf (pdf, 1060 KB) Barometr zawodów 2018 - powiat buski.pdf (pdf, 155 KB) ...

 • Komunikat o zawieszeniu naboru wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu

  W nawiązaniu do komunikatu z dnia 31.01.2018 r. dotyczącego rozpoczęcia naboru wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu, Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje o jego zawieszeniu od dnia 07.02.2018 r. ze względu na przekroczenie liczby złożonych wniosków w stosunku do ilości miejsc przewidzianych w ramach realizowanych projektów. O ewentualnym wznowieniu naboru wniosków poinformujemy państwa w oddzielnym komunikacie.  

 • Komunikat w sprawie szkoleń

  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że z dniem 01.02.2018 r.:   zamyka nabór wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego, który był prowadzony na podstawie komunikatu z dnia 28.12.2017 r., z uwagi na wyczerpanie limitu bonów przewidzianego dla tej formy pomocy w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie buskim (III)". Kolejny nabór wniosków zostanie ogłoszony prawdopodobnie pod koniec marca br.  rozpoczyna nabór wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w...

 • Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu

  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju (PUP) informuje, że z dniem 01.02.2018 r. rozpoczyna nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektów „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie buskim (III)" oraz „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie buskim (IV)". Przy kierowaniu na staż w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie buskim (III)" mogą być brane pod uwagę osoby spełniające łącznie następujące kryteria: są w wieku 18-29 lat (tj. poniżej 30 roku życia, czyli do dnia poprzedzającego 30...

 • Nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych

  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju (PUP) informuje, że z dniem 24.01.2018 r. rozpoczyna nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych w ramach projektów „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie buskim (III)" oraz „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie buskim (IV)". Przy kierowaniu do prac interwencyjnych w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie buskim (III)" mogą być brane pod uwagę osoby spełniające łącznie następujące kryteria: są w wieku 18-29 lat (tj. poniżej 30 roku życia, czyli do dnia poprzedzającego 30...

 • Zamknięcie naboru wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie

  W nawiązaniu do komunikatu z dnia 28.12.2017 r. Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje o zakończeniu naboru wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie z uwagi na wyczerpanie limitu 10 bonów, przewidzianego dla tej formy pomocy w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie buskim (III)". Jednocześnie Urząd pragnie poinformować, że zmianie ulegną zasady oraz druki wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie, które w najbliższych czasie zostaną udostępnione w zakładce Urząd – Dokumenty do pobrania. Kolejny nabór wniosków zostanie ogłoszony prawdopodobnie pod koniec marca br.   ...

Wyświetlanie 121 - 130 z 166 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu czerwca 2020r.
202006_stopa.png

 • 881,30 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.057,60 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 440,70 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 31.988,82 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Wybrana zawartość stron już nie istnieje.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę