Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju


 • Aktualne nabory wniosków (aktualizacja 28.09.2023)

  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju (PUP) informuje, że w związku z realizacją projektu Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie buskim (I) , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, Priorytet FESW. 10 Aktywni na rynku pracy - Działanie FESW.10.01 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy , aktualnie kontynuuje oraz uruchamia...

 • Oferty współpracy - Sanatorium Włókniarz

  Sanatorium "Włókniarz" w Busku-Zdroju, ul. Rokosza 1 jest zainteresowane: ofertami dotyczącymi świadczenia pracy - usług w zakresie gastronomii i utrzymania czystości w obiekcie Sanatorium propozycjami podmiotów gospodarczych dotyczącymi ewentualnej działalności w lokalu Basenu "Albatros" Kontakt: tel. 608 010 848  

 • Nabór wniosków o zawarcie umowy w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju (PUP) informuje o uruchomieniu naboru wniosków o  zawarcie umowy w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie buskim (I), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), w związku z realizacją programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, Priorytet FESW. 10 Aktywni na rynku pracy - Działanie...

 • Dofinansowanie studiów podyplomowych

  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje o możliwości ubiegania się o dofinansowanie studiów podyplomowych na warunkach określonych w art. 42a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Osoby zainteresowane winny kontaktować się w tej sprawie ze specjalistą do spraw rozwoju zawodowego (pok. 2 stanowisko 3, tel. 41 370-91-24). Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe Urzędu dofinansowanie będzie przyznawane wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.  

 • Nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych

  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju (PUP) informuje o uruchomieniu naboru wniosków o organizację prac interwencyjnych w ramach projektu Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie buskim (I) , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), w związku z realizacją programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 , Priorytet FESW. 10 Aktywni na rynku pracy - Działanie FESW.10.01 Aktywizacja zawodowa osób...

 • Nabór wniosków w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFS+

  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że od dnia 01.07.2023 r. rozpoczyna realizację projektu Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie buskim (I) , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 , Priorytet FESW. 10 Aktywni na rynku pracy - Działanie FESW.10.01 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy . Głównym celem...

 • Komunikat o naborze wniosków o środki rezerwy KFS

  W dniach 21.06-28.06.2023 r.  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju będzie prowadził nabór wniosków o środki rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Szczegóły w poniższych plikach.  Załączniki 01 Ogłoszenie o naborze wniosków o środki rezerwy KFS.pdf (pdf, 231 KB) 02 Regulamin rozpatrywania i wyboru wniosków.docx (docx, 167 KB) 03 Wniosek o przyznanie środków KFS pdf..pdf (pdf, 578 KB) 03...

 • WSTRZYMANIE NABORU WNIOSKÓW O SKIEROWANIE NA SZKOLENIE, PRZYZNANIE BONU SZKOLENIOWEGO ORAZ SFINANSOWANIE KOSZTÓW EGZAMINU LUB UZYSKANIA LICENCJI

  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że z dniem 05.06.2023 r. zamyka ogłoszony w dniu 29.05.2023 r. nabór wniosków o skierowanie na szkolenie, przyznanie bonu szkoleniowego oraz sfinansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji. Powyższe podyktowane jest względami finansowymi oraz organizacyjnymi.  

 • Informacja w sprawie aktywizacji zawodowej finansowanej ze środków EFS+

  Ze względu na liczne pytania w sprawie możliwości uzyskania pomocy w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych pragniemy poinformować, że w związku z ogłoszonym 24.05.2023 r. przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach (WUP) naborem wniosków o dofinansowanie projektów powiatowych urzędów pracy, finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, Priorytet FESW. 10 - Aktywni na rynku pracy,...

 • Rozpoczęcie naboru wniosków o skierowanie na szkolenie, przyznanie bonu szkoleniowego oraz sfinansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji

  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że od 29.05.2023 r. rozpoczyna nabór wniosków o:   przyznanie bonu szkoleniowego - w przypadku osób bezrobotnych do ukończenia 30 roku życia; skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną - w przypadku pozostałych osób bezrobotnych i innych osób uprawnionych; sfinansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji.  Formularze wniosków w tej sprawie oraz zasady przyznawania powyższych form wsparcia dostępne są w zakładce Urząd – Dokumenty do pobrania.   Ze względu na ograniczone środki jakimi w 2023 r. Urząd dysponuje na aktywizację...

Wyświetlanie 1 - 10 z 259 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

5,0%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec sierpnia 2023 r.

 

wykres statystyki

 • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
 • do 42.034,56 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Składasz ofertę pracy, wniosek o staż, prace interwencyjne, refundację kosztów doposażenia stanowiska pracy lub inne instrumenty wsparcia pracodawców? Dowiedz się jak przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę