Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju


 • OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW

  Powiatowy Urząd Pracy w Busku - Zdroju informuje, że od 17.01.2022 roku uruchamia  nabór wniosków o:   organizację prac interwencyjnych, dofinansowanie części kosztów wynagrodzenia bezrobotnego powyżej 50 roku życia, skierowanie na szkolenie (dotyczy bezrobotnych powyżej 30 roku życia), przyznanie bonu szkoleniowego (dotyczy bezrobotnych poniżej 30 roku życia), dofinansowanie studiów podyplomowych, przyznanie bonu na zasiedlenie (maksymalna wartość bonu wynosi 8 000,00 zł)   Zasady oraz obowiązujące druki dotyczące powyższych instrumentów rynku pracy dostępne są w zakładce Urząd – dokumenty do pobrania.   ...

 • Komunikat w sprawie organizacji staży

  Powiatowy Urząd Pracy w Busku - Zdroju informuje, że od dnia 10.01.2022 roku uruchamia  nabór wniosków w sprawie organizacji staży, które będą realizowane w ramach projektów pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie buskim (VII) – PO WER; Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie buskim (VII) – RPO WŚ, współfinansowanych z środków Europejskiego Funduszu Społecznego.   Organizacja staży w ramach projektu PO WER będzie realizowana jedynie poprzez bony stażowe jako dodatkowy instrument rynku pracy skierowany do bezrobotnych do 30 roku życia, ...

 • Nabór wniosków o dotację dla trzech branż

  Na podstawie § 7a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz.U. z 2021 r. poz. 371 z późniejszymi zmianami) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Busku - Zdroju ogłasza nabór wniosków  o udzielenie jednokrotnej dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy, o których mowa odpowiednio w art. 7...

 • Zamknięcie naboru wniosku o bon na zasiedlenie

  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że zamyka ogłoszony 14.12.2021 r. nabór wniosku o przyznanie bonu na zasiedlenie.    

 • Bon na zasiedlenie

  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że w wyniku powstałych oszczędności finansowych zaistniała możliwość przyznania w bieżącym roku jeszcze jednego bonu na zasiedlenie w wysokości 8000,00 zł. Osoby zainteresowane tą formą pomocy proszone są o pilny kontakt z pracownikiem Urzędu (pok. 9 stanowisko 3, tel. 41 370 91 23). Dodatkowe informacje na temat zasad przyznawania bonów na zasiedlenie oraz druki wniosku i załączników do niego dostępne są w zakładce Urząd – Dokumenty do pobrania.      

 • ZAMKNIĘCIE NABORU WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ WNIOSKÓW O ZAWARCIE UMOWY W SPRAWIE REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY

  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że od 09.12.2021 r. zamyka nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej oraz wniosków o zawarcie umowy w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.  

 • Urząd nieczynny 24 grudnia i 7 stycznia

  W dniach: 24 grudnia 2021 r. (piątek) 07 stycznia 2022 r. (piątek) Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju jest NIECZYNNY

 • WZNOWIENIE NABORU WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ WNIOSKÓW O ZAWARCIE UMOWY W SPRAWIE REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY

  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje o wznowieniu od 17.11.2021 naboru wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej oraz wniosków o zawarcie umowy w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. W przypadku refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy zawarcie w bieżącym roku umowy w tej sprawie wiązać się będzie z koniecznością utworzenia stanowiska pracy i zatrudnienia na nim skierowanej osoby najpóźniej do 20 grudnia 2021 r. Preferowane będą wnioski ze wskazanymi kandydatami do zatrudnienia.   Maksymalne kwoty dofinansowania do podjęcia...

 • ZAWIESZENIE NABORU WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY

  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że od 27.10.2021r. zawiesza nabór wniosków o: dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej; zawarcie umowy w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

 • SPOSÓB INFORMOWANIA O UZNANIU DOTACJI BRANŻOWEJ ZA BEZZWROTNĄ

  Niniejszy komunikat dotyczy dotacji przyznawanych na podstawie art. 15zze4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.) oraz dotacji przyznawanych na podstawie rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19.   Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju przypomina, że obowiązek poinformowania przedsiębiorcy o spełnieniu przez niego warunku do uznania, że dotacja nie podlega...

Wyświetlanie 1 - 10 z 215 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

5,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2021r.

Stopa bezrobocia

 • 1.240,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.489,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 620,40 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 33.943,80 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Składasz ofertę pracy, wniosek o staż, prace interwencyjne, refundację kosztów doposażenia stanowiska pracy lub inne instrumenty wsparcia pracodawców? Dowiedz się jak przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę