Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju


Rynek pracy

  • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 30.146,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu sierpnia 2020r.
Stopa bezrobocia sierpień 2020 roku

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
Projekty zakończone

Załączniki Informacja o rezultatach projektu pozakonkursowego z 2015 w ramach RPOWŚ (pdf, 388 KB) informacja o rezultatach projektu pozakonkursowego z 2016 w ramach RPOWŚ.pdf (pdf, 1142 KB) ...

Projekt pozakonkursowy z 2019 w ramach POWER

  Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie buskim (V)"   Projekt Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie buskim (V) realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), Oś priorytetowa I Osoby...

Projekt pozakonkursowy z 2019 w ramach RPOWŚ

Projekt:  Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie buskim (V)    Projekt Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie buskim (V) realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę