Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju


 • Nabór wniosków o bon na zasiedlenie

  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że od 29.01.2020 r. prowadzić będzie nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie buskim (VI) – POWER, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnikami tego projektu mogą być osoby, które nie ukończyły 30 roku życia i są zarejestrowane w PUP w Busku-Zdroju jako bezrobotne.   O przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach niniejszego naboru może ubiegać się osoba spełniająca łącznie następujące warunki:   kwalifikuje się do udziału w w/w projekcie, zamierza podjąć...

 • Komunikat

  Wojskowa Komenda Uzupełnień w Busku-Zdroju w dniu 30.01.2020 roku organizuje w Powiatowym Urzędzie Pracy w Busku-Zdroju stoisko w ramach kampanii „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej" Kampania ma na celu zwiększenie liczebności Wojska Polskiego poprzez przedstawienie realiów wojskowej służby przez samych żołnierzy w bezpośrednich rozmowach z zainteresowanymi i zachęcenie do wstąpienia do wojska. Będą udzielane odpowiedzi na Wasze pytania dotyczące rekrutacji, przebiegu i perspektyw służby wojskowej. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Busku-Zdroju ul. Różana 2 w...

 • Komunikat o naborze wniosków o środki z KFS

  Od dnia 3 lutego 2020 r. Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju rozpocznie nabór wniosków o środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Szczegóły w poniższych plikach. Załączniki Ogłoszenie o naborze wniosków z dnia 27.01.2020.pdf (pdf, 668 KB) Regulamin rozpatrywania i wyboru wniosków.pdf (pdf, 709 KB) Wniosek o przyznanie środków KFS.pdf (pdf, 1140 KB) Wniosek o przyznanie środków KFS.docx (docx, 531 KB) ...

 • Rozpoczęcie naboru wniosków w sprawie szkoleń

  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że od 23.01.2020 r. uruchamia nabór wniosków o: przyznanie bonu szkoleniowego skierowanie na tzw. szkolenie indywidualne  Bony szkoleniowe realizowane będą w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie buskim (VI) – POWER, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnikami tego projektu mogą być osoby, które nie ukończyły 30 roku życia i są zarejestrowane w PUP w Busku-Zdroju jako bezrobotne. Efektem szkolenia winno być uzyskanie kwalifikacji (uprawnień zawodowych) w zawodach określonych w Barometrze zawodów jako...

 • Zaproszenie na spotkania informacyjne

  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje o planowanych  w miesiącu lutym 2020 roku spotkaniach informacyjnych o następującej tematyce:   „Własna firma – zrób to z głową" - termin: 10.02.2020, godz. 10.00 – 13.00 „Wyjazd do pracy za granicą" – termin: 14.02.2020 godz. 10.00-12.00     Miejsce spotkań -  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju, sala 20 (I piętro). Spotkania przeprowadzą pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach. Szczegóły dotyczące w/w porad można uzyskać w pokoju nr 19, w Powiatowym Urzędzie Pracy w Busku-Zdroju) lub pod numerem telefonu:  (41) 370-91-16 .   ...

 • Rozpoczęcie naboru wniosków w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że od 22.01.2020 r. uruchamia nabór wniosków o zawarcie umowy w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.   Umowy zawierane będą w ramach projektów pn.: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie buskim (VI) – POWER; Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie buskim (VI) – RPOWŚ, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.   Na refundowane stanowiska pracy będą kierowane wyłącznie osoby kwalifikujące się do uczestnictwa w w/w projektach, tj.: w przypadku POWER...

 • Rozpoczęcie naboru wniosków o prace interwencyjne oraz o dofinansowanie do wynagrodzenia bezrobotnego 50+

  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że od dnia 07.01.2020 r. uruchamia nabór wniosków o: organizację prac interwencyjnych; zawarcie umowy w sprawie dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia.  Prace interwencyjne realizowane będą w ramach projektów pn.: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie buskim (VI) – PO WER; Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie buskim (VI) – RPO WŚ, współfinansowanych z środków Europejskiego Funduszu Społecznego.   Do prac interwencyjnych będą...

 • Konkurs na stanowisko asystenta sędziego w wydziałach zamiejscowych Sądu Rejonowego

  Prezes Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju ogłasza konkurs na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju w wydziałach zamiejscowych w Kazimierzy Wielkiej. Więcej informacji  

 • Komunikat z dnia 31.12.2019r.

  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że aktualnie nie prowadzi naboru wniosków na żadną z form aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Nabory wniosków na poszczególne formy aktywizacji zawodowej będą sukcesywnie uruchamiane w 2020 r.  w terminach podanych w kolejnych komunikatach zamieszczanych na naszej stronie internetowej.  

 • Komunikat w sprawie zakończenia naboru wniosków dotyczących organizacji staży

  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że od dnia 30.12.2019 r. zamyka nabór wniosków o organizację staży dla bezrobotnych.     

Wyświetlanie 1 - 10 z 128 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

5,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2019r.

Wykres liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia. Stan na koniec okresu
 • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 29.589,54 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Wybrana zawartość stron już nie istnieje.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę