Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju


Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy
 • REHABILITACJA ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że zgodnie z uchwałą Rady Powiatu z dnia 18 marca 2022 r. środki PFRON przeznaczone na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych w 2022 r. zostały przeznaczone na poniższe zadanie i w kwocie:   Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 220 000 zł. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym, aż do momentu wyczerpania środków.  

 • Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych

  Departament Rynku Pracy informuje, że w dniach 16 – 20 maja 2022 r. odbędzie się Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych . Wydarzenie to jest okazją do organizacji, jak w latach poprzednich, Europejskich Dni Pracodawców . Na poziomie europejskim zostaną przedstawione najlepsze praktyki w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz wydarzenia organizowane przez organizacje lokalne, regionalne, krajowe. Zaprezentowane zostaną korzyści, jakie oferuje kształcenie i szkolenie zawodowe młodym ludziom i dorosłym. Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie:...

 • Portal dla obywateli Ukrainy poszukujących zatrudnienia

  Radio Kielce wraz z partnerami uruchamia portal https://projektpracaukraina.pl dla obywateli Ukrainy poszukujących zatrudnienia. Zamieszczanie ogłoszeń na portalu jest bezpłatne.  

 • Якщо Ви біженець з України? Ось можлива допомог у пошуку роботи. Jesteś uchodźcą z Ukrainy? Oto możliwa pomoc dla Ciebie i Twojej rodziny w ramach poszukiwania pracy

  Gdzie uzyskasz pomoc? Możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy powiatowego urzędu pracy (340 jednostek) lub wojewódzkiego urzędu pracy (16 jednostek) obejmującej wsparcie w znalezieniu pracy, przede wszystkim przez pośrednictwo pracy oraz przez poradnictwo zawodowe.   Nawiąż kontakt z urzędem pracy lub Zieloną Linią Skontaktuj się telefonicznie z urzędem pracy lub infolinią tel. 19524 albo udaj się do najbliższego urzędu pracy, gdzie doradca klienta (doradca...

 • Jesteś pracodawcą i chcesz pomóc uchodźcom z Ukrainy?

  Jeżeli jesteś pracodawcą i chcesz zatrudnić obywatela Ukrainy zgłoś swoją ofertę pracy w naszym urzędzie. Pamiętaj, aby w uwagach oferty dodać komentarz, że oferta skierowana jest do obywateli Ukrainy. Na każdym etapie składania oferty pracy możesz liczyć na nasze wsparcie. Pracodawco pamiętaj! Na chwilę obecną aby zatrudnić legalnie obywatela Ukrainy musisz uzyskać dla niego jeden z dokumentów tj. zezwolenie na pracę lub oświadczenie o zamiarze powierzenia...

 • Komunikat o naborze wniosków o środki z KFS

  W dniach 10-17 marca 2022 r.  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju będzie prowadził nabór wniosków o środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Szczegóły w poniższych plikach. Załączniki 01 Ogłoszenie o naborze wniosków.pdf (pdf, 640 KB) 02 Regulamin rozpatrywania i wyboru wniosków.docx (docx, 167 KB) 03 Wniosek o przyznanie środków KFS ..pdf (pdf, 1140 KB) 03 Wniosek o przyznanie środków KFS ..docx (docx,...

 • NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

  Powiatowy Urząd Pracy w Busku - Zdroju informuje, że od 01.03.2022 roku uruchamia  nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 25 000,00 zł.    Zasady oraz obowiązujące druki dotyczące powyższego instrumentu rynku pracy dostępne są w zakładce Urząd – dokumenty do pobrania.   Dodatkowe informacje można uzyskać pod tel. 41 370 91 27.  

 • Praca sezonowa w Niemczech

  Sekretarz Stanu w Federalnym Ministerstwie Pracy i Spraw Społecznych Republiki Federalnej Niemiec zwrócił się z prośbą o rozpowszechnienie pakietu informacyjnego nt. zasad podejmowania pracy sezonowej (w rolnictwie) w Niemczech w warunkach trwającej pandemii COVID-19. Warunki ramowe dla pracowników sezonowych sektora rolniczego wynikające z pandemii koronawirusa dostępne są pod adresem https://eures.praca.gov.pl/ Natomiast informacje na temat bezpiecznej pracy sezonowej w języku polskim można uzyskać tutaj: https://www.agriwork-germany.de/saisonarbeit-polnisch   Więcej informacji pod adresem : ...

 • NABÓR WNIOSKÓW W SPRAWIE REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY

  Powiatowy Urząd Pracy w Busku - Zdroju informuje, że od 01.02.2022 roku uruchamia  nabór wniosków o zawarcie umowy w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Maksymalna kwota refundacji wynosi 25 000,00 z ł. Wymagany okres utrzymania stanowiska pracy i zatrudniania na nim w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanej osoby wynosi 24 miesiące .    Zasady oraz obowiązujące druki dotyczące powyższego instrumentu rynku pracy dostępne są w zakładce Urząd – dokumenty do pobrania.   Dodatkowe informacje można uzyskać pod tel. 41 370 91 23.   ...

 • OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW

  Powiatowy Urząd Pracy w Busku - Zdroju informuje, że od 17.01.2022 roku uruchamia  nabór wniosków o:   organizację prac interwencyjnych, dofinansowanie części kosztów wynagrodzenia bezrobotnego powyżej 50 roku życia, skierowanie na szkolenie (dotyczy bezrobotnych powyżej 30 roku życia), przyznanie bonu szkoleniowego (dotyczy bezrobotnych poniżej 30 roku życia), dofinansowanie studiów podyplomowych, przyznanie bonu na zasiedlenie (maksymalna wartość bonu wynosi 8 000,00 zł)   Zasady oraz obowiązujące druki dotyczące powyższych instrumentów rynku pracy dostępne są w zakładce Urząd – dokumenty do pobrania.   ...

Wyświetlanie 1 - 10 z 224 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

5,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2022 r.

Stopa bezrobocia

 • 1.240,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.489,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 620,40 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 35.970,54 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Składasz ofertę pracy, wniosek o staż, prace interwencyjne, refundację kosztów doposażenia stanowiska pracy lub inne instrumenty wsparcia pracodawców? Dowiedz się jak przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę