Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju


 • Zakończenie naboru wniosków o przyznanie dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej

  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że z dniem 29.11.2023 r. zamyka nabór wniosków o przyznanie dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej.  

 • Nabór wniosków o przyznanie dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej

  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że od 22.11.2023 r. uruchamia nabór wniosków     o przyznanie dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej. Wysokość dofinansowania wynosi maksymalnie  42 tys. zł. Zasady oraz formularze wniosku i ich załączników dostępne są w zakładce Urząd-Dokumenty do pobrania. Dodatkowe szczegóły i wyjaśnienia można uzyskać pod telefonem 41 370 91 27.  

 • Zakończenie naboru wniosków w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFS+

  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że z dniem 21.11.2023 r. zamyka ogłoszony w dniu 27.09.2023 r. nabór wniosków o: zorganizowanie stażu, zorganizowanie prac interwencyjnych, przyznanie dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej, zawarcie umowy w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, w ramach projektu  Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie buskim (I), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, Priorytet FESW. 10 Aktywni na rynku pracy -...

 • Przedłużenie naboru wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych, o przyznanie dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej oraz o zawarcie umowy w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach rezerwy Funduszu Pracy

  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że ogłoszony 31.10.2023 r. nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych, o przyznanie dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej oraz o zawarcie umowy w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach rezerwy Funduszu Pracy został przedłużony do 17.11.2023 r. Nabór wniosków może zostać skrócony w przypadku wpłynięcia liczby wniosków przekraczających możliwości finansowe Urzędu.

 • Nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych, o przyznanie dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej oraz o zawarcie umowy w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach rezerwy Funduszu Pracy

  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że od 06.11.2023 r. do 10.11.2023 r. zostanie przeprowadzony nabór wniosków: o zorganizowanie prac interwencyjnych łącznie na 10 miejsc pracy dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Busku-Zdroju: o przyznanie dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej dla 3 osób bezrobotnych; o zawarcie umowy w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia 3 stanowisk pracy dla osób bezrobotnych.  Prace interwencyjne w ramach niniejszego naboru będą organizowane na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach...

 • 16. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że w dniach 13-19 listopada 2023 r. rusza 16. Edycja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości pod hasłem: Rewolucje Technologiczne i kierowana jest do firm i instytucji, pedagogów, studentów, pracowników naukowych oraz członków społeczności lokalnej województwa świętokrzyskiego. Koordynatorem Regionalnym Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości na terenie województwa świętokrzyskiego jest po raz kolejny Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach. Więcej informacji na stronie internetowej: Światowy Tydzień Przedsiębiorczości - Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w...

 • Aktualne nabory wniosków (aktualizacja 28.09.2023)

  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju (PUP) informuje, że w związku z realizacją projektu Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie buskim (I) , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, Priorytet FESW. 10 Aktywni na rynku pracy - Działanie FESW.10.01 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy , aktualnie kontynuuje oraz uruchamia...

 • Oferty współpracy - Sanatorium Włókniarz

  Sanatorium "Włókniarz" w Busku-Zdroju, ul. Rokosza 1 jest zainteresowane: ofertami dotyczącymi świadczenia pracy - usług w zakresie gastronomii i utrzymania czystości w obiekcie Sanatorium propozycjami podmiotów gospodarczych dotyczącymi ewentualnej działalności w lokalu Basenu "Albatros" Kontakt: tel. 608 010 848  

 • Nabór wniosków o zawarcie umowy w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju (PUP) informuje o uruchomieniu naboru wniosków o  zawarcie umowy w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie buskim (I), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), w związku z realizacją programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, Priorytet FESW. 10 Aktywni na rynku pracy - Działanie...

 • Dofinansowanie studiów podyplomowych

  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje o możliwości ubiegania się o dofinansowanie studiów podyplomowych na warunkach określonych w art. 42a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Osoby zainteresowane winny kontaktować się w tej sprawie ze specjalistą do spraw rozwoju zawodowego (pok. 2 stanowisko 3, tel. 41 370-91-24). Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe Urzędu dofinansowanie będzie przyznawane wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.  

Wyświetlanie 1 - 10 z 265 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

5,0%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec października 2023 r.

 

wykres statystyki

 • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
 • do 43.169,70 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Składasz ofertę pracy, wniosek o staż, prace interwencyjne, refundację kosztów doposażenia stanowiska pracy lub inne instrumenty wsparcia pracodawców? Dowiedz się jak przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę