Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju


 • Spotkanie informacyjno-szkoleniowe nt. wsparcia dla przedsiębiorczości

  Starosta Buski oraz Bank Gospodarstwa Krajowego zapraszają na spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące tematów:  Mikropożyczka dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą. Pożyczka dla MŚP. Pożyczka na rozwój turystyki. Data i miejsce spotkania - 12 października 2021, godzina 10:00 , sala konferencyjna Starostwa Powiatowego, al. Mickiewicza 15, Busko-Zdrój. Program spotkania: 09.15 – 10.00 rejestracja uczestników 10.00 - 10.30 Prezentacja - pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej Pożyczka dla MŚP Pożyczka na rozwój Turystyki 10.30 – 11.00 Omówienie dokumentacji pożyczkowej...

 • Komunikat o naborze wniosków o środki z rezerwy KFS

  W dniach 15-22 września 2021 r.  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju będzie prowadził nabór wniosków o środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Szczegóły w poniższych plikach. Załączniki Ogłoszenie o naborze wniosków o środki rezerwy KFS.pdf (pdf, 623 KB) 02 Regulamin rozpatrywania i wyboru wniosków.pdf (pdf, 708 KB) 03 Wniosek o przyznanie środków KFS ..docx (docx, 546 KB) 03 Wniosek o przyznanie...

 • Praca sezonowa w UE z EURES - Holandia

  Sieć EURES prowadzi kampanię informacyjną nt. pracy sezonowej w UE w ramach ogólnoeuropejskiej kampanii informacyjnej Europejskiego Urzędu ds. Pracy. Jednym z najpopularniejszych krajów, w którym Polacy decydują się na podjęcie pracy sezonowej jest Holandia, dlatego zapraszamy do zapoznania się z materiałami filmowymi, dotyczącymi ważnych aspektów pracy sezonowej w tym kraju, dotyczącymi m. in. formalności związanych z wyjazdem do pracy, zawierania umów o pracę...

 • Nabór do KP Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju

  Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju ogłasza nabór na 2 stanowiska Stażysta w służbie przygotowawczej, docelowo Starszy Ratownik-Kierowca. Wymagane dokumenty aplikacyjne (w tym konieczne prawo jazdy kat. C) należy składać osobiście lub pocztą (liczy się data wpływu do siedziby jednostki) do dnia 07.09.2021 r. z wyraźnym dopiskiem na kopercie: „Nabór do służby przygotowawczej w PSP-starszy ratownik kierowca" na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju, ul. Waryńskiego 29A, 28-100 Busko-Zdrój.   Szczegółowe informacje dotyczące naboru dostępne pod adresem: ...

 • Praca sezonowa w UE z EURES

  Sieć EURES prowadzi kampanię informacyjną nt. pracy sezonowej w UE w ramach ogólnoeuropejskiej kampanii informacyjnej Europejskiego Urzędu ds. Pracy, kierowaną do pracowników sezonowych i zatrudniających ich pracodawców. Pracownicy sezonowi zatrudnieni za granicą mają dostęp do szerokiego zestawu praw. Tymczasowy charakter ich pracy, powoduje, że są bardziej narażeni na niepewne warunki życia i pracy. Poprzez kampanię prowadzoną w Polsce chcemy przekazać pracownikom...

 • Zawieszenie naboru wniosków w sprawie organizacji staży.

  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że od 02.08.2021 r. do 29.08.2021 r.  zawiesza nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu oraz wniosków bezrobotnego do 30 roku życia o przyznanie bonu stażowego. Wznowienie naboru wniosków nastąpi od 30.08.2021 r.  

 • Nabór wniosków o dotację dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców prowadzących sklepiki szkolne

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Busku - Zdroju ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy prowadzących sklepiki szkolne, przyznawanej na podstawie art. 15zze4a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz....

 • Zawieszenie naboru wniosków o dofinansowanie działalności gospodarczej

  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że od 07.07.2021r. zawiesza nabór wniosków o dofinansowanie działalności gospodarczej.

 • Nabór na stanowisko fizjoterapeuty w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze

  Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze informuje o planowanym pilnym zatrudnieniu 14 osób na stanowisko FIZJOTERAPEUTY do wykonywania zabiegów w zakresie fizykoterapii, kinezyterapii i hydroterapii. Kandydat na ww. stanowisko musi posiadać tytuł licencjata lub magistra fizjoterapii, prawo wykonywania zawodu oraz pełną zdolność do czynności prawnych. Kontakt drogą telefoniczną- 41 372 18 22 (kadry) Drogą mailową: kadry@rehabilitacjascr.pl  

 • Kreuj obraz zawodowy - akcja pod patronatem MRPiT

  Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii objęło patronatem akcję:  "Kreuj obraz zawodowy. Profesjonalne zdjęcia do CV - Bezpłatne udostępnienie Kreatora Zdjęć do CV w celu podwyższenia konkurencyjności kandydata na rynku pracy." Akcja trwa od 1 czerwca do 30 września 2021r. W jej ramach serwisy Passport-Photo.Online oraz PhotoAiD.com przygotowały bezpłatne narzędzie umożliwiające stworzenie  zdjęcia na potrzeby CV. Linki do stron: https://passport-photo.online/pl/zdjecia-do-cv https://passport-photo.online/pl/zdjecie-linkedin  

Wyświetlanie 1 - 10 z 200 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

5,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu sierpnia 2021r.
Stopa bezrobocia

 • 1.240,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.489,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 620,40 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 33.027,12 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Składasz ofertę pracy, wniosek o staż, prace interwencyjne, refundację kosztów doposażenia stanowiska pracy lub inne instrumenty wsparcia pracodawców? Dowiedz się jak przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę