Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju


 • NABÓR WNIOSKÓW O DOTACJĘ NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Busku-Zdroju ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy prowadzących działalność w określonych branżach, przyznawanej na podstawie rozdziału 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz.U. z 2021 r. poz. 152), z...

 • NABÓR WNIOSKÓW W SPRAWIE REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY

  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że od 01.02.2021 roku uruchamia  nabór wniosków o zawarcie umowy w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Maksymalna kwota refundacji wynosi 25 000,00 zł . Wymagany okres utrzymania stanowiska pracy i zatrudniania na nim w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanej osoby wynosi 24 miesiące .    Zasady oraz obowiązujące druki dotyczące powyższego instrumentu rynku pracy dostępne są w zakładce Urząd – dokumenty do pobrania.   Dodatkowe informacje można uzyskać pod tel. 41 370 91 23.   ...

 • OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW

  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że od 18.01.2021 roku uruchamia  nabór wniosków o:   organizację prac interwencyjnych, dofinansowanie części kosztów wynagrodzenia bezrobotnego powyżej 50 roku życia, skierowanie na szkolenie (dotyczy bezrobotnych powyżej 30 roku życia), przyznanie bonu szkoleniowego (dotyczy bezrobotnych poniżej 30 roku życia), dofinansowanie studiów podyplomowych, przyznanie bonu na zasiedlenie (maksymalna wartość bonu wynosi 8 000,00 zł)    Zasady oraz obowiązujące druki dotyczące powyższych instrumentów rynku pracy dostępne są w zakładce Urząd – dokumenty do pobrania .  ...

 • Komunikat w sprawie organizacji staży

  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że od dnia 11.01.2021 roku uruchamia  nabór wniosków w sprawie organizacji staży, które będą realizowane w ramach projektów pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie buskim (VII) – PO WER; Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie buskim (VII) – RPO WŚ, współfinansowanych z środków Europejskiego Funduszu Społecznego.   Organizacja staży w ramach projektu PO WER będzie realizowana jedynie poprzez bony stażowe jako dodatkowy instrument rynku pracy skierowany do bezrobotnych do 30 roku życia, ...

 • NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH TARCZ ANTYKRYZYSOWYCH

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Busku-Zdroju ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia  w zakresie art. 15zzb, 15zzc, 15zzd, 15zzda, 15zze oraz 15zze2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374,  z późn. zm.).   Są to te same instrumenty pomocowe, które były realizowane w 2020 r. DLATEGO W RAMACH...

 • TARCZA ANTYKRYZYSOWA 6.0 - ogłoszenie naboru wniosków o dotację

  W związku z opublikowaniem ustawy z dnia 9 grudnia 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 2255) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Busku-Zdroju ogłasza nabór wniosków o udzielenie ze środków Funduszu Pracy jednorazowo dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności...

 • Dofinansowanie do działalności gospodarczej

  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje o możliwości ubiegania się o bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne. Wnioski w tej sprawie należy składać do 15.12.2020r. Szczegółowe zasady oraz niezbędne formularze można znaleźć w zakładce Urząd – dokumenty do pobrania.  

 • ZAMKNIĘCIE NABORU WNIOSKÓW W RAMACH TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Busku-Zdroju ogłasza zamknięcie naboru wniosków dotyczących wszystkich form pomocy realizowanych w 2020 r. w ramach TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ przez tutejszy Urząd Pracy. W/w wnioski przyjmowane będą do 11.12.2020 r.(decyduje data wpływu do Urzędu).  

 • 24 grudnia urząd nieczynny

  W Wigilię, 24 grudnia 2020r . (czwartek),  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju będzie nieczynny.

 • Webinar nt uznawania kwalifikacji w Niemczech

  Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa organizuje 25 listopada o godzinie 15.30 webinarium nt uznawania kwalifikacji zawodowych w Niemczech. Termin rejestracji upływa 24 listopada. Więcej informacji oraz rejestracja znajdują się pod linkiem

Wyświetlanie 1 - 10 z 179 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

6,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu stycznia 2021r.
Stopa bezrobocia na koniec stycznia 2021 roku

 • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 32.747,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Wybrana zawartość stron już nie istnieje.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę