Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju


Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy
 • Dni Otwarte Funduszy Europejskich

  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że w dniach 12-14 maja 2023 r. odbędą się Dni Otwarte Funduszy Europejskich (DOFE), organizowane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Organizatorzy zapraszają przedsiębiorców, którzy skorzystali z Funduszy Europejskich w celu realizacji swoich projektów, jak np. otwarcie działalności gospodarczej. Więcej informacji na stronie internetowej: https://dniotwarte.eu/  

 • Komunikat w sprawie zakończenia naboru wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu

  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że ze względu na wpłynięcie w pierwszym dniu naboru tj. 01.02.2023 r. większej liczby wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu niż liczba miejsc stażu możliwa do zorganizowania, kończy nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu. Kolejny nabór wniosków będzie ogłoszony w późniejszym terminie, w ramach  środków z Programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.           

 • Nabór wniosków o prace interwencyjne

  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że od 01.02.2023 r. do 06.02.2023 r. zostanie przeprowadzony pierwszy w br. nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych łącznie na 11 miejsc pracy. Urząd zastrzega możliwość wcześniejszego zakończenia naboru w przypadku wpłynięcia liczby wniosków pozwalających zorganizować prace interwencyjne dla planowanej liczby osób. Wnioski złożone przed rozpoczęciem naboru lub po jego zakończeniu (decyduje data wpływu wniosku do sekretariatu Urzędu) oraz wnioski złożone w czasie trwania naboru, lecz niemieszczące się w ustalonym wyżej limicie (decyduje kolejność złożonych...

 • Komunikat w sprawie naboru wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu

  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że w dniach od 01.02.2023 r. do 03.02.2023 r. zostanie przeprowadzony nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach środków Funduszu Pracy na 15 miejsc stażu. PUP zastrzega możliwość wcześniejszego zakończenia naboru. Ze względu na niewielką ilość miejsc stażu możliwą do zorganizowania w tym naborze, przy rozpatrywaniu będą brane pod uwagę głównie wnioski tych organizatorów stażu, którzy wskazali kandydata do przyjęcia na staż, bez ograniczeń wiekowych. Staże organizowane będą na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. Atutem wniosku będzie zadeklarowanie...

 • Komunikat o naborze wniosków o środki z KFS

  W dniach 1-10 lutego 2023 r.  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju będzie prowadził nabór wniosków o środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Szczegóły w poniższych plikach. Załączniki 01 Ogłoszenie o naborze wniosków KFS.pdf (pdf, 327 KB) 02 Regulamin rozpatrywania i wyboru wniosków.docx (docx, 167 KB) 03 Wniosek o przyznanie środków KFS pdf..pdf (pdf, 578 KB) 03 Wniosek o przyznanie środków KFS ..docx...

 • Zamknięcie naboru wniosków

  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że od dnia 01.12.2022 r. zamyka nabór wniosków dotyczących wszystkich kosztowych form aktywizacji zawodowej, w tym między innymi wniosków o  prace interwencyjne, staż, szkolenie, dofinansowanie studiów podyplomowych, bon na zasiedlenie, dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej, refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Nabory wniosków na poszczególne formy aktywizacji będą sukcesywnie uruchamiane w 2023 r.     

 • Konkurs na stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju

  Prezes Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju ogłasza konkurs na 1 wolne stanowisko REFERENDARZA SĄDOWEGO w Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju lub w Wydziałach Zamiejscowych w Kazimierzy Wielkiej. Więcej informacji

 • Konkurs na stanowisko urzędnika-stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Busku-Zdroju

  Prokurator Okręgowy w Kielcach ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnika-stażysty w wymiarze 1 etatu w Prokuraturze Rejonowej w Busku-Zdroju. Więcej informacji

 • ZMIANA PROGÓW FINANSOWANIA USŁUG I INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY

  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że zgodnie z aktualnymi wyjaśnieniami i zaleceniami Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej znosi górne limity/progi finansowe usług i instrumentów rynku pracy wprowadzone wewnętrznymi regulaminami Urzędu. Obowiązują maksymalne kwoty wynikające z przepisów ustawy  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz przepisów aktów wykonawczych do tej ustawy. Powyższe oznacza, że w ramach obecnie prowadzonych przez Urząd naborów wniosków w ramach  n/w instrumentów rynku pracy maksymalne kwoty, o które można wnioskować, wynoszą:   Rodzaj instrumentu rynku...

 • WZNOWIENIE NABORU WNIOSKÓW O ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIALALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PRZYZNANIE BONU NA ZASIEDLENIE

  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że od 15.09.2022 roku wznawia nabór wniosków o: dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej – maksymalna kwota dofinansowania 25 000 zł, przyznanie bonu na zasiedlenie – maksymalna wartość bonu 8 000 zł.   Szczegółowe zasady oraz wnioski wraz załącznikami można znaleźć pod zakładką Urząd – dokumenty do pobrania.  

Wyświetlanie 1 - 10 z 246 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

5,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec stycznia 2022 r.

 

wykres statystyki

 • 1.304,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.565,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 652,10 zł Dodatek aktywizacyjny
 • do 40.400,94 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Składasz ofertę pracy, wniosek o staż, prace interwencyjne, refundację kosztów doposażenia stanowiska pracy lub inne instrumenty wsparcia pracodawców? Dowiedz się jak przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę