Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju


 • Wykaz grupowych porad oraz informacji zawodowych w III kwartale 2024 roku

  W załączonym poniżej pliku pdf znajduje się wykaz grupowych porad oraz informacji zawodowych w III kwartale 2024r. Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach proszone są o kontakt z doradcą klienta lub doradcą zawodowym (pok. nr 18, nr tel. 41 370-91-16)  w Powiatowym Urzędzie Pracy w Busku-Zdroju.   Załączniki Harmonogram porad i informacji20243.pdf (pdf, 110 KB)

 • Rozszerzenie naboru wniosków o organizację prac interwencyjnych

  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że od 24.04.2024 r. nabory wniosków o prace interwencyjne prowadzone będą pod kątem aktywizacji osób bezrobotnych, w szczególności: długotrwale bezrobotnych, bezrobotnych powyżej 55 roku życia, bezrobotnych mających orzeczenie o niepełnosprawności, bezrobotnych do 30 roku życia, bezrobotnych kobiet, bezrobotnych z niskimi kwalifikacjami lub bez kwalifikacji zawodowych.  Zasady oraz formularze wniosków i ich załączników dostępne są w zakładce Urząd – Dokumenty do pobrania. Dodatkowe wyjaśnienia i warunki realizacji w/w form wsparcia: osoby długotrwale...

 • REHABILITACJA ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że zgodnie z uchwałą Rady Powiatu z dnia 22 marca 2024 r. środki PFRON przyznane na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych w 2024 r. w kwocie 482 000,00 zł zostały w całości przeznaczone na zadanie:  zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.  Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym, aż do momentu wyczerpania środków.    

 • ZAKOŃCZENIE NABORU WNIOSKÓW W SPRAWIE REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY

  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że z dniem 19 marca 2024 r. zamyka nabór wniosków o zawarcie umowy w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.  

 • Komunikat w sprawie przeprowadzonego naboru wniosków o środki z KFS

  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że w wyniku przeprowadzonego w dniach od 6 do 12 marca 2024 r. naboru wpłynęły 74 wnioski o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców na łączną kwotę 1.215.613,32 zł. Posiadany przez Urząd limit środków KFS wynosi 350.790,20 zł. W związku z tak dużą liczbą złożonych wniosków rozstrzygnięcie przeprowadzonego naboru i wyłonienie wniosków przeznaczonych do dofinansowania ze środków KFS może wydłużyć się do 2 miesięcy.  

 • Zakończenie naboru wniosków o przyznanie dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej

  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że z dniem 14 marca 2024 r. zamyka nabór wniosków o przyznanie dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej.  

 • Nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej, refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz o dofinansowanie wynagrodzenia bezrobotnego powyżej 50 roku życia

  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że od 11.03.2024 r. uruchamia nabór wniosków o: dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej, zawarcie umowy w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, dofinansowanie wynagrodzenia bezrobotnego powyżej 50 roku życia. Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej oraz refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy przyznawane będą zarówno z środków Funduszu Pracy jak i w ramach projektu Aktywizacja Zawodowa Osób Bezrobotnych w powiecie buskim (AZOB II), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu...

 • Komunikat o naborze wniosków o środki z KFS

  W dniach 6-12 marca 2024r.  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju będzie prowadził nabór wniosków o środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Szczegóły w poniższych plikach. Załączniki 01 Ogłoszenie o naborze wniosków KFS.docx (docx, 158 KB) 02 Regulamin rozpatrywania i wyboru wniosków KFS.pdf (pdf, 313 KB) 03 Wniosek o przyznanie środków KFS.pdf (pdf, 582 KB) 03 Wniosek o przyznanie środków KFS.docx (docx,...

 • OGRANICZENIE NABORÓW WNIOSKÓW O STAŻ I PRACE INTERWENCYJNE

  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że od 01.03.2024 r. nabory wniosków o staż i prace interwencyjne prowadzone będą wyłącznie pod kątem aktywizacji osób: długotrwale bezrobotnych, bezrobotnych powyżej 55 roku życia, bezrobotnych mających orzeczenie o niepełnosprawności; w ramach projektu Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie buskim (II), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, Priorytet FESW. 10 Aktywni na rynku pracy - Działanie FESW.10.01 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych...

 • Informacja dotycząca naboru wniosków z KFS

  Informujemy, iż w związku ze zmianą przepisów dotyczących pomocy de minimis, termin naboru wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracodawcy i pracowników z Krajowego Funduszu  Szkoleniowego  zostanie podany po dostosowaniu przepisów krajowych do rozporządzenia Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w prawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis lub po wskazaniu przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów innych, akceptowalnych rozwiązań prawnych w powyższej kwestii. Jednocześnie nadmieniamy, iż wraz z ogłoszeniem naboru wniosków zostaną...

Wyświetlanie 1 - 10 z 278 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

5,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec kwietnia 2024 r.

 

wykres statystyki

 • 1.662,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.994,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 831,00 zł Dodatek aktywizacyjny
 • do 48.884,28 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Składasz ofertę pracy, wniosek o staż, prace interwencyjne, refundację kosztów doposażenia stanowiska pracy lub inne instrumenty wsparcia pracodawców? Dowiedz się jak przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę