Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju


Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy
 • Zamknięcie naboru wniosków

  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że od dnia 01.12.2022 r. zamyka nabór wniosków dotyczących wszystkich kosztowych form aktywizacji zawodowej, w tym między innymi wniosków o  prace interwencyjne, staż, szkolenie, dofinansowanie studiów podyplomowych, bon na zasiedlenie, dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej, refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Nabory wniosków na poszczególne formy aktywizacji będą sukcesywnie uruchamiane w 2023 r.     

 • Konkurs na stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju

  Prezes Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju ogłasza konkurs na 1 wolne stanowisko REFERENDARZA SĄDOWEGO w Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju lub w Wydziałach Zamiejscowych w Kazimierzy Wielkiej. Więcej informacji

 • Konkurs na stanowisko urzędnika-stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Busku-Zdroju

  Prokurator Okręgowy w Kielcach ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnika-stażysty w wymiarze 1 etatu w Prokuraturze Rejonowej w Busku-Zdroju. Więcej informacji

 • ZMIANA PROGÓW FINANSOWANIA USŁUG I INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY

  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że zgodnie z aktualnymi wyjaśnieniami i zaleceniami Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej znosi górne limity/progi finansowe usług i instrumentów rynku pracy wprowadzone wewnętrznymi regulaminami Urzędu. Obowiązują maksymalne kwoty wynikające z przepisów ustawy  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz przepisów aktów wykonawczych do tej ustawy. Powyższe oznacza, że w ramach obecnie prowadzonych przez Urząd naborów wniosków w ramach  n/w instrumentów rynku pracy maksymalne kwoty, o które można wnioskować, wynoszą:   Rodzaj instrumentu rynku...

 • WZNOWIENIE NABORU WNIOSKÓW O ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIALALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PRZYZNANIE BONU NA ZASIEDLENIE

  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że od 15.09.2022 roku wznawia nabór wniosków o: dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej – maksymalna kwota dofinansowania 25 000 zł, przyznanie bonu na zasiedlenie – maksymalna wartość bonu 8 000 zł.   Szczegółowe zasady oraz wnioski wraz załącznikami można znaleźć pod zakładką Urząd – dokumenty do pobrania.  

 • AKTYWIZACJA ZAWODOWA BEZROBOTNYCH WSPIERANA ZE ŚRODKÓW REZERWY FUNDUSZU PRACY, BĘDĄCEJ W DYSPOZYCJI MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ.

  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, iż pozyskał dodatkowe środki na sfinansowanie w 2022 r. programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi, tj. osób bezrobotnych zamieszkujących gminy miejsko-wiejskie i wiejskie.   Program przewiduje takie formy pomocy jak: jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej - do wysokości 25 tys. zł - nabór wniosków rozpocznie się od 15.09 2022 r. refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy - do wysokości 25 tys. zł na jedno stanowisko pracy  - aktualnie nabór wniosków jest prowadzony.  Szczegółowe zasady ubiegania...

 • WZNOWIENIE NABORU WNIOSKÓW W SPRAWIE REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY

  Powiatowy Urząd Pracy w Busku - Zdroju informuje, że od 05.09.2022 roku wznawia nabór wniosków o zawarcie umowy w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

 • ZAWIESZENIE NABORU WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że od 02.09.2022 r. zawiesza nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej.

 • Wznowienie naboru wniosków o organizację staży.

  Powiatowy Urząd Pracy w Busku - Zdroju informuje, że od dnia 01.09.2022 roku wznawia nabór wniosków o: przyznanie bonu stażowego dla bezrobotnych do 30 roku życia, zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla bezrobotnych powyżej 29 roku życia. Bon stażowy to dodatkowy instrument rynku pracy skierowany do bezrobotnych do 30 roku życia. Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia powiatowy urząd pracy może przyznać bon stażowy stanowiący gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o ile...

 • Komunikat o naborze wniosków o środki rezerwy KFS

  W dniach 29.08-02.09.2022 r.  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju będzie prowadził nabór wniosków o środki rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Szczegóły w poniższych plikach.  Załączniki 01 Ogłoszenie o naborze wniosków z rezerwy KFS.pdf (pdf, 170 KB) 02 Regulamin rozpatrywania i wyboru wniosków.docx (docx, 167 KB) 03 Wniosek o przyznanie środków rezerwy KFS ..docx (docx, 546 KB) 04 Oświadczenie o...

Wyświetlanie 1 - 10 z 241 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

5,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec października 2022 r.
stopa bezrobocia

 • 1.304,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.565,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 652,10 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 38.884,02 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Składasz ofertę pracy, wniosek o staż, prace interwencyjne, refundację kosztów doposażenia stanowiska pracy lub inne instrumenty wsparcia pracodawców? Dowiedz się jak przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę