Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju


 • Zaproszenie na spotkania informacyjne

  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje o planowanych  w miesiącu lutym 2020 roku spotkaniach informacyjnych o następującej tematyce:   „Własna firma – zrób to z głową" - termin: 10.02.2020, godz. 10.00 – 13.00 „Wyjazd do pracy za granicą" – termin: 14.02.2020 godz. 10.00-12.00     Miejsce spotkań -  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju, sala 20 (I piętro). Spotkania przeprowadzą pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach. Szczegóły dotyczące w/w porad można uzyskać w pokoju nr 19, w Powiatowym Urzędzie Pracy w Busku-Zdroju) lub pod numerem telefonu:  (41) 370-91-16 .   ...

 • Rozpoczęcie naboru wniosków w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że od 22.01.2020 r. uruchamia nabór wniosków o zawarcie umowy w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.   Umowy zawierane będą w ramach projektów pn.: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie buskim (VI) – POWER; Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie buskim (VI) – RPOWŚ, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.   Na refundowane stanowiska pracy będą kierowane wyłącznie osoby kwalifikujące się do uczestnictwa w w/w projektach, tj.: w przypadku POWER...

 • Rozpoczęcie naboru wniosków o prace interwencyjne oraz o dofinansowanie do wynagrodzenia bezrobotnego 50+

  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że od dnia 07.01.2020 r. uruchamia nabór wniosków o: organizację prac interwencyjnych; zawarcie umowy w sprawie dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia.  Prace interwencyjne realizowane będą w ramach projektów pn.: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie buskim (VI) – PO WER; Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie buskim (VI) – RPO WŚ, współfinansowanych z środków Europejskiego Funduszu Społecznego.   Do prac interwencyjnych będą...

 • Konkurs na stanowisko asystenta sędziego w wydziałach zamiejscowych Sądu Rejonowego

  Prezes Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju ogłasza konkurs na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju w wydziałach zamiejscowych w Kazimierzy Wielkiej. Więcej informacji  

 • Komunikat z dnia 31.12.2019r.

  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że aktualnie nie prowadzi naboru wniosków na żadną z form aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Nabory wniosków na poszczególne formy aktywizacji zawodowej będą sukcesywnie uruchamiane w 2020 r.  w terminach podanych w kolejnych komunikatach zamieszczanych na naszej stronie internetowej.  

 • Komunikat w sprawie zakończenia naboru wniosków dotyczących organizacji staży

  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że od dnia 30.12.2019 r. zamyka nabór wniosków o organizację staży dla bezrobotnych.     

 • Zamknięcie naboru wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej oraz o przyznanie bonu na zasiedlenie

  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje o zamknięciu naboru wniosków o: dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej; przyznanie bonu na zasiedlenie.

 • Nabór wniosków o bon na zasiedlenie

  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że od dnia 03.12.2019 r. do 17.12.2019 r. prowadzić będzie nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie. Urząd zastrzega, że w przypadku wyczerpania możliwości finansowych nabór ten może być zamknięty wcześniej przed wskazanym terminem. Maksymalna kwota bonu wynosi 6000,00 zł. Przed złożeniem wniosku prosimy zgłosić się do pracownika Urzędu prowadzącego sprawy bonów na zasiedlenie (pok. 9 stanowisko 5, tel. 41 370 91 25). Formularze wniosku oraz załączników można znaleźć w zakładce Urząd - Dokumenty do pobrania. Przypominamy, że zgodnie z przyjętymi zasadami bony na...

 • Referent ubezpieczeń w KRUS

  Dyrektor Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko referenta ubezpieczeń w placówce terenowej w Busku-Zdroju. Więcej informacji

 • Zamknięcie naboru wniosków w sprawie szkoleń

  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że od dnia 02.12.2019 r. zamyka nabór wniosków o: przyznanie bonu szkoleniowego; skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną (tzw. szkolenie indywidualne).

Wyświetlanie 1 - 10 z 124 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

5,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2019r.

Wykres liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia. Stan na koniec okresu
 • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 29.589,54 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Wybrana zawartość stron już nie istnieje.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę