Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju


 • Informacja dotycząca naboru wniosków z KFS

  Informujemy, iż w związku ze zmianą przepisów dotyczących pomocy de minimis, termin naboru wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracodawcy i pracowników z Krajowego Funduszu  Szkoleniowego  zostanie podany po dostosowaniu przepisów krajowych do rozporządzenia Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w prawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis lub po wskazaniu przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów innych, akceptowalnych rozwiązań prawnych w powyższej kwestii. Jednocześnie nadmieniamy, iż wraz z ogłoszeniem naboru wniosków zostaną...

 • Informacja dotycząca PIT-11

  Od 16 stycznia do 22 lutego 2024r. w siedzibie urzędu (ul. Bohaterów Warszawy 120) będą wydawane informacje o dochodach i pobranych zaliczkach za 2023r. (PIT-11) . Informacja ta jest podstawą rozliczenia się z Urzędem Skarbowym. Osoby, które w 2023r. pobierały opodatkowane świadczenia (zasiłki, dodatki aktywizacyjne), proszone są o zgłaszanie się: u swojego doradcy w wyznaczonym wcześniej terminie, jeżeli termin ten przypada na okres od 16 stycznia do 22 lutego, pozostałe osoby w pok. 16 (I piętro). Osoby które pobierały wyłącznie stypendia stażowe lub szkoleniowe, nie otrzymują informacji PIT-11 , ponieważ...

 • Nabory wniosków o staż, prace interwencyjne, szkolenie oraz inne wymienione formy pomocy

  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że od dnia 02.01.2024 r. uruchamia nabory wniosków o: zorganizowanie stażu, zorganizowanie prac interwencyjnych, skierowanie na szkolenie wskazane przez uprawnioną osobę – dotyczy osób powyżej 30 roku życia, przyznanie bonu szkoleniowego – dotyczy osób do 30 roku życia, dofinansowanie studiów podyplomowych, sfinansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji.  W przypadku stażu oraz prac interwencyjnych wnioski ze wskazanym kandydatem będącym: długotrwale bezrobotnym, bezrobotnym powyżej 55 roku życia, bezrobotnym mającym orzeczenie o niepełnosprawności ...

 • BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH (BUR). Nowe możliwości uzyskania wsparcia na podniesienie kwalifikacji, kompetencji i umiejętności.

  Informujemy, że Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach jest realizatorem dwóch projektów w ramach Bazy Usług Rozwojowych współfinansowanych z programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 Baza Usług  Rozwojowych (BUR) to ogólnopolska, bezpłatna platforma internetowa zawierająca rejestr usług rozwojowych, administrowana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Z dofinansowania skorzystać mogą pracodawcy, ich pracownicy, a także wszystkie osoby...

 • Zakończenie naboru wniosków o przyznanie dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej

  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że z dniem 29.11.2023 r. zamyka nabór wniosków o przyznanie dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej.  

 • Nabór wniosków o przyznanie dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej

  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że od 22.11.2023 r. uruchamia nabór wniosków     o przyznanie dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej. Wysokość dofinansowania wynosi maksymalnie  42 tys. zł. Zasady oraz formularze wniosku i ich załączników dostępne są w zakładce Urząd-Dokumenty do pobrania. Dodatkowe szczegóły i wyjaśnienia można uzyskać pod telefonem 41 370 91 27.  

 • Zakończenie naboru wniosków w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFS+

  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że z dniem 21.11.2023 r. zamyka ogłoszony w dniu 27.09.2023 r. nabór wniosków o: zorganizowanie stażu, zorganizowanie prac interwencyjnych, przyznanie dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej, zawarcie umowy w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, w ramach projektu  Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie buskim (I), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, Priorytet FESW. 10 Aktywni na rynku pracy -...

 • Przedłużenie naboru wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych, o przyznanie dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej oraz o zawarcie umowy w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach rezerwy Funduszu Pracy

  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że ogłoszony 31.10.2023 r. nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych, o przyznanie dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej oraz o zawarcie umowy w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach rezerwy Funduszu Pracy został przedłużony do 17.11.2023 r. Nabór wniosków może zostać skrócony w przypadku wpłynięcia liczby wniosków przekraczających możliwości finansowe Urzędu.

 • Nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych, o przyznanie dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej oraz o zawarcie umowy w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach rezerwy Funduszu Pracy

  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że od 06.11.2023 r. do 10.11.2023 r. zostanie przeprowadzony nabór wniosków: o zorganizowanie prac interwencyjnych łącznie na 10 miejsc pracy dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Busku-Zdroju: o przyznanie dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej dla 3 osób bezrobotnych; o zawarcie umowy w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia 3 stanowisk pracy dla osób bezrobotnych.  Prace interwencyjne w ramach niniejszego naboru będą organizowane na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach...

 • 16. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że w dniach 13-19 listopada 2023 r. rusza 16. Edycja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości pod hasłem: Rewolucje Technologiczne i kierowana jest do firm i instytucji, pedagogów, studentów, pracowników naukowych oraz członków społeczności lokalnej województwa świętokrzyskiego. Koordynatorem Regionalnym Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości na terenie województwa świętokrzyskiego jest po raz kolejny Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach. Więcej informacji na stronie internetowej: Światowy Tydzień Przedsiębiorczości - Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w...

Wyświetlanie 1 - 10 z 269 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

5,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec grudnia 2023 r.

 

wykres statystyki

 • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
 • do 43.169,70 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Składasz ofertę pracy, wniosek o staż, prace interwencyjne, refundację kosztów doposażenia stanowiska pracy lub inne instrumenty wsparcia pracodawców? Dowiedz się jak przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę