Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju


 • Zamknięcie naboru wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej

  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje o zamknięciu naboru wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej.

 • Informacja w sprawie staży

  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że aktualnie organizacja staży będzie realizowana jedynie poprzez bony stażowe jako dodatkowy instrument rynku pracy skierowany do bezrobotnych do 30 roku życia, w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie buskim (VI)" . O zorganizowanie stażu w ramach bonów stażowych i udział w ww. projekcie będą mogli ubiegać się wyłącznie bezrobotni bez doświadczenia zawodowego, którzy nie odbywali jeszcze stażu, wytypowani przez pracowników Urzędu pełniących funkcję doradców klienta. Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach...

 • Nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej

  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju (PUP) informuje, że od 10.02.2020 r. rozpoczyna nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w ramach projektów: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie buskim (VI) – POWER; Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie buskim (VI) – RPOWŚ.  O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby kwalifikujące się do w/w projektów, tj.: w przypadku POWER - osoby, które nie ukończyły 30 roku życia i są zarejestrowane w PUP w Busku-Zdroju jako bezrobotne; w przypadku RPOWŚ - osoby, które ukończyły 30 rok życia, są...

 • Ogłoszenie

  Wojskowa Komenda Uzupełnień w Busku-Zdroju informuje, że trwa nabór do ochotniczych form służby wojskowej i poszukuje ochotników na kolejny Turnus Służby Przygotowawczej oraz chętnych do wstąpienia do 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Wszyscy zainteresowani proszeni są o kontakt z punktem rekrutacyjnym: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Busku-Zdroju, ul. Bohaterów Warszawy 10 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00. Telefon 261 174 764 lub 261 174 758 Więcej informacji na stronie internetowej WKU  

 • Nabór wniosków o bon na zasiedlenie

  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że od 29.01.2020 r. prowadzić będzie nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie buskim (VI) – POWER, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnikami tego projektu mogą być osoby, które nie ukończyły 30 roku życia i są zarejestrowane w PUP w Busku-Zdroju jako bezrobotne.   O przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach niniejszego naboru może ubiegać się osoba spełniająca łącznie następujące warunki:   kwalifikuje się do udziału w w/w projekcie, zamierza podjąć...

 • Komunikat

  Wojskowa Komenda Uzupełnień w Busku-Zdroju w dniu 30.01.2020 roku organizuje w Powiatowym Urzędzie Pracy w Busku-Zdroju stoisko w ramach kampanii „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej" Kampania ma na celu zwiększenie liczebności Wojska Polskiego poprzez przedstawienie realiów wojskowej służby przez samych żołnierzy w bezpośrednich rozmowach z zainteresowanymi i zachęcenie do wstąpienia do wojska. Będą udzielane odpowiedzi na Wasze pytania dotyczące rekrutacji, przebiegu i perspektyw służby wojskowej. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Busku-Zdroju ul. Różana 2 w...

 • Komunikat o naborze wniosków o środki z KFS

  Od dnia 3 lutego 2020 r. Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju rozpocznie nabór wniosków o środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Szczegóły w poniższych plikach. Załączniki Ogłoszenie o naborze wniosków z dnia 27.01.2020.pdf (pdf, 668 KB) Regulamin rozpatrywania i wyboru wniosków.pdf (pdf, 709 KB) Wniosek o przyznanie środków KFS.pdf (pdf, 1140 KB) Wniosek o przyznanie środków KFS.docx (docx, 531 KB) ...

 • Rozpoczęcie naboru wniosków w sprawie szkoleń

  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że od 23.01.2020 r. uruchamia nabór wniosków o: przyznanie bonu szkoleniowego skierowanie na tzw. szkolenie indywidualne  Bony szkoleniowe realizowane będą w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie buskim (VI) – POWER, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnikami tego projektu mogą być osoby, które nie ukończyły 30 roku życia i są zarejestrowane w PUP w Busku-Zdroju jako bezrobotne. Efektem szkolenia winno być uzyskanie kwalifikacji (uprawnień zawodowych) w zawodach określonych w Barometrze zawodów jako...

 • Zaproszenie na spotkania informacyjne

  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje o planowanych  w miesiącu lutym 2020 roku spotkaniach informacyjnych o następującej tematyce:   „Własna firma – zrób to z głową" - termin: 10.02.2020, godz. 10.00 – 13.00 „Wyjazd do pracy za granicą" – termin: 14.02.2020 godz. 10.00-12.00     Miejsce spotkań -  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju, sala 20 (I piętro). Spotkania przeprowadzą pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach. Szczegóły dotyczące w/w porad można uzyskać w pokoju nr 19, w Powiatowym Urzędzie Pracy w Busku-Zdroju) lub pod numerem telefonu:  (41) 370-91-16 .   ...

 • Rozpoczęcie naboru wniosków w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że od 22.01.2020 r. uruchamia nabór wniosków o zawarcie umowy w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.   Umowy zawierane będą w ramach projektów pn.: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie buskim (VI) – POWER; Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie buskim (VI) – RPOWŚ, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.   Na refundowane stanowiska pracy będą kierowane wyłącznie osoby kwalifikujące się do uczestnictwa w w/w projektach, tj.: w przypadku POWER...

Wyświetlanie 1 - 10 z 132 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

5,2%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu grudnia 2019r.

Wykres stopa bezrobocia
 • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 29.589,54 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Wybrana zawartość stron już nie istnieje.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę