Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju


 • Ograniczenie naboru wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

  W nawiązaniu do ogłoszenia opublikowanego 07.03.2019 r. w sprawie naboru wniosków o zawarcie umowy w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że z uwagi na dotychczas złożone wnioski oraz przyjęte w projekcie „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie buskim (V)" wskaźniki udziału bezrobotnych kobiet i mężczyzn w tej formie aktywizacji zawodowej z dniem 05.04.2019 r. ogranicza nabór wniosków w ramach w/w projektu wyłącznie do bezrobotnych kobiet do 30 roku życia. Warunki naboru wniosków w ramach projektu „Aktywizacja...

 • Ograniczenie naboru wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej

  W nawiązaniu do ogłoszenia opublikowanego 07.03.2019 r. w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w ramach projektów: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie buskim (V) – POWER; Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie buskim (V) – RPO WŚ Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że z uwagi na dotychczas złożone wnioski oraz przyjęte w projektach wskaźniki udziału kobiet i mężczyzn oraz osób długotrwale bezrobotnych w tej formie wsparcia z dniem 04.04.2019 r. ogranicza nabór wniosków wyłącznie do kobiet...

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - nabór na głównego księgowego

  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Busku-Zdroju ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy głównego księgowego w wymiarze  3/4 etatu. Więcej informacji

 • Nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej

  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że od 11.03.2019 r. rozpoczyna nabór wniosków            o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi: 20 tys. zł - w przypadku zadeklarowania prowadzenia działalności gospodarczej przez co najmniej 18 miesięcy; 17 tys. zł -  w przypadku zadeklarowania prowadzenia działalności gospodarczej przez co najmniej 12 miesiący.  Dofinansowanie przyznawane będzie w ramach: projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie buskim (V) – PO WER;...

 • Nabór wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że od 11.03.2019 r. rozpoczyna nabór wniosków o zawarcie umowy w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.   Maksymalna kwota refundacji wynosi: 20 tys. zł - w przypadku zadeklarowania zatrudnienia na utworzonym stanowisku pracy skierowanej osoby przez co najmniej 30 miesięcy; 17 tys. zł -  w przypadku zadeklarowania zatrudnienia na utworzonym stanowisku pracy skierowanej osoby przez co najmniej 24 miesiące.  Refundacja przyznawana będzie w ramach: projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie...

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - nabór na głównego księgowego

  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Busku-Zdroju ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy głównego księgowego w wymiarze  1/2 etatu. Więcej informacji

 • Środki PFRON

  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Buskiego z dnia 28.02.2019 r. na wydatki związane z rehabilitacją zawodową osób niepełnosprawnych w 2019 r. zaplanowano kwotę 220 tys. zł. Środki te w całości przeznaczono na realizację zadania określonego w art. 26 e ustawy  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, tj. na zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, zarejestrowanych w Urzędzie jako osoby bezrobotne albo poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu. Zasady ubiegania się o...

 • Komunikat w sprawie naboru wniosków o środki z KFS

  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że w wyniku przeprowadzonego w dniach od 21.02.2019 r. do 28.02.2019 r. naboru wpłynęło 77 wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców na łączną kwotę 701.447,00 zł. Posiadany przez Urząd limit środków KFS wynosi 307.400,00 zł. W związku z tak dużą liczbą złożonych wniosków możliwy jest późniejszy niż zakładano termin sporządzenia rankingu wniosków, na podstawie którego zostaną wyłonione wnioski przeznaczone do dofinansowania ze środków KFS.       ...

 • Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta ubezpieczeń w KRUS Busko

  Dyrektor oddziału regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kielcach poszukuje kandydatki/ta na stanowisko referenta ubezpieczeń w placówce terenowej w Busku-Zdroju. Więcej informacji

 • Komunikat o naborze wniosków o środki z KFS

  Z dniem 21 lutego 2019r., Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju rozpoczyna nabór wniosków o środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Szczegóły w poniższych plikach. (Barometr Zawodów woj. świętokrzyskie) Załączniki Ogłoszenie o naborze wniosków z dnia 14.02.2019.pdf (pdf, 607 KB) Regulamin rozpatrywania i wyboru wniosków.pdf (pdf, 695 KB) Wniosek o przyznanie środków.pdf (pdf, 1131 KB) Wniosek o...

Wyświetlanie 21 - 30 z 110 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

5,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu września 2019r.


Wykres stopa bezrobocia sierpień 2019 rok

 

 • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 29.035,44 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Wybrana zawartość stron już nie istnieje.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę