Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju


Nabór wniosków o dofinansowanie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że od 09.04.2018 r. do 10.04.2018 r. prowadzić będzie nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w ramach projektów: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie buskim (IV), Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie buskim (IV).   Uczestnikami projektu wymienionego w pkt 1 mogą być osoby spełniające łącznie następujące kryteria: nie ukończyły 30 roku życia, są zarejestrowane w PUP w Busku-Zdroju jako bezrobotne i mają ustalony II lub  w uzasadnionych przypadkach...

Komunikat w sprawie prac interwencyjnych oraz podziału środków PFRON na rok 2018

Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że z dniem 16 marca 2018 r. zamyka nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych do 30 roku życia. Oznacza to, że aktualnie PUP nie prowadzi naboru wniosków o prace interwencyjne dla żadnej grupy spośród osób bezrobotnych.  Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu z dnia 2 marca 2018 r. środki PFRON przeznaczone na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych zostały podzielone na poniższe zadania w kwotach:  Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w...

Komunikat w sprawie naboru wniosków o organizację prac interwencyjnych

Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że z dniem 9 marca 2018r. zamyka nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie buskim (IV)". Jednocześnie informujemy, że nadal prowadzony jest nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych wyłącznie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia.  

Komunikat w sprawie naboru wniosków o środki z KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że w wyniku przeprowadzonego w dniach od 01.03.2018 r. do 07.03.2018 r. naboru wpłynęło 66 wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców na łączną kwotę 473.520,00 zł. Posiadany przez Urząd limit środków KFS wynosi 135.200,00 zł. W związku z tak dużą liczbą złożonych wniosków możliwy jest późniejszy niż zakładano termin sporządzenia rankingu wniosków, na podstawie którego zostaną wyłonione wnioski przeznaczone do dofinansowania ze środków KFS.       ...

Komunikat w sprawie zamknięcia naboru wniosków w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że ogłoszony nabór wniosków w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie buskim (IV)" prowadzony będzie do dnia 05.03.2018 r. do godziny 15.30.  

Komunikat w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju (PUP) informuje, że z dniem 01.03.2018 r. rozpoczyna nabór wniosków o zawarcie umowy w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie buskim (IV)".   Kandydatami do zatrudnienia na stanowiskach pracy refundowanych w ramach w/w projektu mogą być osoby spełniające łącznie następujące kryteria: są w wieku powyżej 29 lat (tj. mają ukończony 30 rok życia), są zarejestrowana w PUP jako bezrobotne, mają ustalony II profil...

Komunikat o naborze wniosków o środki z KFS

Z dniem 1 marca 2018r., Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju rozpoczyna nabór wniosków o środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Szczegóły w poniższych plikach. Załączniki Ogłoszenie o naborze wniosków z dnia 21.02.2018.pdf Regulamin wyboru wniosków.pdf Wniosek.pdf Barometr zawodów 2018 - powiat buski.pdf Barometr zawodów 2018 - województwo świętokrzyskie.pdf ...

Komunikat o zawieszeniu naboru wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 31.01.2018 r. dotyczącego rozpoczęcia naboru wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu, Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje o jego zawieszeniu od dnia 07.02.2018 r. ze względu na przekroczenie liczby złożonych wniosków w stosunku do ilości miejsc przewidzianych w ramach realizowanych projektów. O ewentualnym wznowieniu naboru wniosków poinformujemy państwa w oddzielnym komunikacie.  

Komunikat w sprawie szkoleń

Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że z dniem 01.02.2018 r.:   zamyka nabór wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego, który był prowadzony na podstawie komunikatu z dnia 28.12.2017 r., z uwagi na wyczerpanie limitu bonów przewidzianego dla tej formy pomocy w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie buskim (III)". Kolejny nabór wniosków zostanie ogłoszony prawdopodobnie pod koniec marca br.  rozpoczyna nabór wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w...

Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu

Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju (PUP) informuje, że z dniem 01.02.2018 r. rozpoczyna nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektów „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie buskim (III)" oraz „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie buskim (IV)". Przy kierowaniu na staż w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie buskim (III)" mogą być brane pod uwagę osoby spełniające łącznie następujące kryteria: są w wieku 18-29 lat (tj. poniżej 30 roku życia, czyli do dnia poprzedzającego 30...

Wyświetlanie 11 - 20 z 59 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu maja 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.737,04 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Wybrana zawartość stron już nie istnieje.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę