Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju


Ogłoszenie o naborze - technik w Komendzie Powiatowej Policji

Komenda Powiatowa w Busku-Zdroju poszukuje kandydatów na stanowisko technik w Zespole ds. Ewidencji, Rozliczeń i Zaopatrzenia. Więcej informacji - witryna KPP Busko-Zdrój

Ogłoszenie o naborze - sekretarz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju ogłasza nabór na stanowisko Sekretarz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności Więcej informacji - witryna BIP

Komunikat w sprawie naboru wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że od 21 maja 2018 r. (poniedziałek) w ramach pozyskanych środków rezerwy Funduszu Pracy uruchamia nabór wniosków o: organizację prac interwencyjnych, organizację stażu, skierowanie na szkolenie lub przyznanie bonu szkoleniowego, zawarcie umowy w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Powyższy nabór dotyczy wyłącznie osób długotrwale bezrobotnych lub osób bezrobotnych w wieku 45 lat i więcej. W przypadku refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy planuje się sfinansowanie 4 miejsc pracy, 2 dla osób...

Ogłoszenie o naborze - referent w KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Kielcach ogłasza nabór na stanowisko referenta ubezpieczeń w Placówce Terenowej w Busku-Zdroju Więcej informacji - witryna BIP

Komunikat o ponownym przetwarzaniu informacji publicznej

Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że zgodnie z przepisami Ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego z dnia 25 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 352), informacje o ofertach pracy zgłaszanych do Powiatowych Urzędów Pracy przez pracodawców i udostępnianych przez urzędy w Centralnej Bazie Ofert Pracy znajdującej się na stronie http://oferty.praca.gov.pl prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw pracy, stanowią informację publiczną wobec której mają zastosowanie przepisy ww. ustawy. Oznacza to, że oferty pracy publikowane w CBOP mogą być ponownie wykorzystywane przez osoby...

Komunikat w sprawie naboru wniosków o bony szkoleniowe.

Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że z dniem 16.04.2018 r. uruchamia nabór wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego w ramach projektu pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie buskim (IV). O przyznanie bonu szkoleniowego mogą ubiegać się wyłącznie osoby spełniające łącznie następujące kryteria: nie ukończyły 30 roku życia, są zarejestrowane w PUP w Busku-Zdroju jako bezrobotne i mają ustalony II lub w uzasadnionych przypadkach I profil pomocy, w przypadku osób bezrobotnych do 25 roku życia, od dnia rejestracji w PUP do dnia otrzymania bonu szkoleniowego nie upłynie więcej niż 4...

Komunikat w sprawie wznowienia naboru wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu

Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju (PUP) informuje, że w dniach 09-10.04.2018 r. przeprowadzi  nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie buskim (IV)". Przy kierowaniu na staż w ramach ww. projektu mogą być brane pod uwagę osoby spełniające łącznie następujące kryteria: są w wieku 18-29 lat (tj. poniżej 30 roku życia, czyli do dnia poprzedzającego 30 urodziny), są zarejestrowane w PUP jako bezrobotne, w przypadku osób do 25 roku życia są zarejestrowane w PUP jako bezrobotne krócej niż 4 miesiące, mają ustalony II...

Komunikat w sprawie wstrzymania naboru wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej oraz o przyznanie osobie niepełnosprawnej dofinansowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienia wkładu do spółdzielni socjalnej, w ramach środków PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że ze względu na złożone wnioski o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, których wartość znacznie przekracza łączne limity finansowe przewidziane w br. na tę formę wsparcia oraz na jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienia wkładu do spółdzielni socjalnej, podjęto decyzję o wstrzymaniu z dniem dzisiejszym naboru wniosków o: przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, przyznanie osobie niepełnosprawnej dofinansowania do rozpoczęcia...

Nabór wniosków o dofinansowanie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że od 09.04.2018 r. do 10.04.2018 r. prowadzić będzie nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w ramach projektów: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie buskim (IV), Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie buskim (IV).   Uczestnikami projektu wymienionego w pkt 1 mogą być osoby spełniające łącznie następujące kryteria: nie ukończyły 30 roku życia, są zarejestrowane w PUP w Busku-Zdroju jako bezrobotne i mają ustalony II lub  w uzasadnionych przypadkach...

Komunikat w sprawie prac interwencyjnych oraz podziału środków PFRON na rok 2018

Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że z dniem 16 marca 2018 r. zamyka nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych do 30 roku życia. Oznacza to, że aktualnie PUP nie prowadzi naboru wniosków o prace interwencyjne dla żadnej grupy spośród osób bezrobotnych.  Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu z dnia 2 marca 2018 r. środki PFRON przeznaczone na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych zostały podzielone na poniższe zadania w kwotach:  Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w...

Wyświetlanie 11 - 20 z 67 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

5,9%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lipca 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.126,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Wybrana zawartość stron już nie istnieje.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę