Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju


Komunikat w sprawie zakończenia naboru wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że od dnia 22.10.2018r. zamyka nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie.

Komunikat w sprawie zakończenia naboru wniosków dotyczących prac interwencyjnych

Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że od dnia 22.10.2018r. zamyka nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych.     

Komunikat w sprawie zakończenia naboru wniosków dotyczących organizacji staży

Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że od dnia 01.10.2018r. zamyka nabór wniosków o organizację staży dla bezrobotnych.     

Nabór wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że w ramach posiadanych środków EFS, Funduszu Pracy oraz rezerwy Funduszu Pracy aktualnie prowadzi nabór wniosków o: skierowanie na szkolenie lub o przyznanie bonu szkoleniowego, organizację stażu, organizację prac interwencyjnych, dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej, refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, przyznanie bonu na zasiedlenie.  Ogólne zasady organizacji poszczególnych form wsparcia oraz formularze wniosków dostępne są w zakładce Urząd – Dokumenty do pobrania. Natomiast szczegółowych informacji nt....

Nabór wniosków o bon na zasiedlenie.

Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach środków rezerwy Funduszu Pracy oraz projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie buskim (IV)"   Uczestnikami w/w projektu mogą być osoby spełniające łącznie następujące warunki: są w wieku 18-29 lat (tj. poniżej 30 roku życia, czyli do dnia poprzedzającego 30 urodziny), są zarejestrowane w PUP jako bezrobotne, mają ustalony II profil pomocy, nie były wcześniej uczestnikami tego projektu, nie korzystały ze szkoleń finansowanych ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni...

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa - Starostwo Powiatowe

Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju zatrudni osobę na stanowisko pracy, w ramach umowy o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami . Więcej informacji - BIP Starostwa  

Nabór wniosków o bon na zasiedlenie.

Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie buskim (III)"   Uczestnikami w/w projektu mogą być osoby spełniające łącznie następujące warunki: są w wieku 18-29 lat (tj. poniżej 30 roku życia, czyli do dnia poprzedzającego 30 urodziny), są zarejestrowane w PUP jako bezrobotne, mają ustalony II profil pomocy, nie były wcześniej uczestnikami tego projektu, nie korzystały ze szkoleń finansowanych ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu, ...

Ogłoszenie o naborze - 2 stanowiska w BSCK

Dyrektor Buskiego Samorządowego Centrum Kultury ogłasza nabór na stanowiska: specjalista ds. informacji turystycznej organizator pracy artystycznej .  

Ogłoszenie o naborze - inpektor ds. łączności w KPP Busko

Komendant Powiatowy Policji w Busku-Zdroju poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko inspektor ds. łączności w Zespole do spraw Łączności i Informatyki Więcej informacji - witryna BIP

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa - Starostwo Powiatowe

Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju zatrudni osobę na stanowisku pracy w ramach umowy o pracę na czas określony (na ok. 5-6 miesięcy) w pełnym wymiarze czasu pracy w celu zastępstwa w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. Dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju w Biurze Obsługi Interesanta lub pocztą na adres Starostwa Powiatowego w terminie do dnia 6 sierpnia 2018 r. do godz. 15:30. Więcej informacji na temat zakresu zadań oraz wymaganych dokumentów aplikacyjnych można uzyskać w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju. ...

Wyświetlanie 11 - 20 z 79 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Wybrana zawartość stron już nie istnieje.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę