Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju


Komunikat o zawieszeniu naboru wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 31.01.2018 r. dotyczącego rozpoczęcia naboru wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu, Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje o jego zawieszeniu od dnia 07.02.2018 r. ze względu na przekroczenie liczby złożonych wniosków w stosunku do ilości miejsc przewidzianych w ramach realizowanych projektów. O ewentualnym wznowieniu naboru wniosków poinformujemy państwa w oddzielnym komunikacie.  

Komunikat w sprawie szkoleń

Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że z dniem 01.02.2018 r.:   zamyka nabór wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego, który był prowadzony na podstawie komunikatu z dnia 28.12.2017 r., z uwagi na wyczerpanie limitu bonów przewidzianego dla tej formy pomocy w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie buskim (III)". Kolejny nabór wniosków zostanie ogłoszony prawdopodobnie pod koniec marca br.  rozpoczyna nabór wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w...

Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu

Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju (PUP) informuje, że z dniem 01.02.2018 r. rozpoczyna nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektów „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie buskim (III)" oraz „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie buskim (IV)". Przy kierowaniu na staż w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie buskim (III)" mogą być brane pod uwagę osoby spełniające łącznie następujące kryteria: są w wieku 18-29 lat (tj. poniżej 30 roku życia, czyli do dnia poprzedzającego 30...

Nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych

Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju (PUP) informuje, że z dniem 24.01.2018 r. rozpoczyna nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych w ramach projektów „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie buskim (III)" oraz „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie buskim (IV)". Przy kierowaniu do prac interwencyjnych w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie buskim (III)" mogą być brane pod uwagę osoby spełniające łącznie następujące kryteria: są w wieku 18-29 lat (tj. poniżej 30 roku życia, czyli do dnia poprzedzającego 30...

Zamknięcie naboru wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 28.12.2017 r. Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje o zakończeniu naboru wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie z uwagi na wyczerpanie limitu 10 bonów, przewidzianego dla tej formy pomocy w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie buskim (III)". Jednocześnie Urząd pragnie poinformować, że zmianie ulegną zasady oraz druki wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie, które w najbliższych czasie zostaną udostępnione w zakładce Urząd – Dokumenty do pobrania. Kolejny nabór wniosków zostanie ogłoszony prawdopodobnie pod koniec marca br.   ...

Informacja dotycząca PIT-11

Od 18 stycznia do 22 lutego 2018r. w siedzibie urzędu będą wydawane informacje o dochodach i pobranych zaliczkach za 2017r. (PIT-11). Osoby, które w 2017r. pobierały opodatkowane świadczenia (zasiłki, stypendia), proszone są o zgłaszanie się: u swojego doradcy w wyznaczonym wcześniej terminie, jeżeli termin ten przypada na okres od 18 stycznia do 22 lutego, pozostałe osoby w pok. 21 (I piętro).

Informacja dla podmiotów powierzających wykonywanie pracy cudzoziemcom

Powiatowy Urząd Pracy w Busku - Zdroju informuje, że podmiot składający wniosek o zezwolenie na pracę sezonową lub oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi powinien dokonać jednorazowej wpłaty w wysokości 30 z ł za każdy wniosek na konto:        Powiatowy Urząd Pracy ul. Różana 2, 28-100 Busko - Zdrój   96 8517 0007 0010 0198 1456 0016   W tytule wpłaty należy wpisać:   - wniosek o zezwolenie na pracę sezonową ………..…. lub - oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi ……… i w miejscu kropek nazwisko i imię cudzoziemca, którego...

Komunikat o naborze wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że z dniem 02.01.2018 r. : wznawia nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla 10 osób bezrobotnych do 30 roku życia      w ramach dalszej realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie buskim (III)",  kontynuuje przyjmowanie wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego w ramach dalszej realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie buskim (III)",  wstrzymuje nabór wniosków na wszystkie pozostałe kosztowe formy aktywizacji zawodowej do czasu...

Praca wakacyjna w Niemczech - dla studentów i uczniów.

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach informuje o możliwości wakacyjnego zatrudnienia w Niemczech w roku 2018. Oferta skierowana jest do studentów szkół wyższych i uczniów szkół ponadgimnazjalnych, ze znajomością języka niemieckiego. Więcej informacji na stronie WUP Kielce

Komunikat o wstrzymaniu naboru wniosków o zorganizowanie stażu

Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, iż wnioski o zorganizowanie stażu przyjmowane będą do 8 grudnia 2017r. Przewidywany termin wznowienie przyjmowania wniosków - 1 lutego 2018r.  

Wyświetlanie 11 - 20 z 52 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

6,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lutego 2018r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.100,14 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Wybrana zawartość stron już nie istnieje.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę