Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju


Rynek pracy

  • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.705,64 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu maja 2019r.

Wykres stopa bezrobocia 2019 rok
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
Projekty zakończone

Załączniki Informacja o rezultatach projektu pozakonkursowego z 2015 w ramach RPOWŚ informacja o rezultatach projektu pozakonkursowego z 2016 w ramach RPOWŚ.pdf informacja o...

Projekt pozakonkursowy z 2019 w ramach POWER

  Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie buskim (V)"   Projekt Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie buskim (V) realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), Oś priorytetowa I Osoby...

Projekt pozakonkursowy z 2019 w ramach RPOWŚ

Projekt:  Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie buskim (V)    Projekt Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie buskim (V) realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę