Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju


Rynek pracy

  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.100,14 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

6,6%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2018r.

Statystyki i analiza
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
Projekty zakończone

Załączniki Informacja o rezultatach projektu pozakonkursowego z 2015 w ramach RPOWŚ informacja o rezultatach projektu pozakonkursowego z 2016 w ramach RPOWŚ.pdf Informacja o...

Projekt pn. Trzy kroki do pracy w ramach RPOWŚ

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia (projekty konkursowe) Projekt "Trzy kroki do pracy" Projekt „Trzy kroki do pracy"...

Projekt pozakonkursowy z 2017 w ramach POWER

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie buskim (III)" Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych     Projekt Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie buskim (III) realizowany jest w ramach Programu...

Projekt pozakonkursowy z 2017 w ramach RPOWŚ

  Projekt:  Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie buskim (III)   Projekt Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie buskim (III) realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę