Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju


Nabór wniosków o bon na zasiedlenie.

Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie buskim (III)"   Uczestnikami w/w projektu mogą być osoby spełniające łącznie następujące warunki: są w wieku 18-29 lat (tj. poniżej 30 roku życia, czyli do dnia poprzedzającego 30 urodziny), są zarejestrowane w PUP jako bezrobotne, mają ustalony II profil pomocy, nie były wcześniej uczestnikami tego projektu, nie korzystały ze szkoleń finansowanych ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu, ...

Ogłoszenie o naborze - 2 stanowiska w BSCK

Dyrektor Buskiego Samorządowego Centrum Kultury ogłasza nabór na stanowiska: specjalista ds. informacji turystycznej organizator pracy artystycznej .  

Ogłoszenie o naborze - inpektor ds. łączności w KPP Busko

Komendant Powiatowy Policji w Busku-Zdroju poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko inspektor ds. łączności w Zespole do spraw Łączności i Informatyki Więcej informacji - witryna BIP

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa - Starostwo Powiatowe

Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju zatrudni osobę na stanowisku pracy w ramach umowy o pracę na czas określony (na ok. 5-6 miesięcy) w pełnym wymiarze czasu pracy w celu zastępstwa w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. Dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju w Biurze Obsługi Interesanta lub pocztą na adres Starostwa Powiatowego w terminie do dnia 6 sierpnia 2018 r. do godz. 15:30. Więcej informacji na temat zakresu zadań oraz wymaganych dokumentów aplikacyjnych można uzyskać w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju. ...

Ogłoszenie o naborze - referent w KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Kielcach ogłasza nabór na stanowisko referenta ubezpieczeń w Placówce Terenowej w Busku-Zdroju Więcej informacji - witryna BIP

Komunikat w sprawie naborów wniosków współfinansowanych ze środków UE

Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że:   od 2 lipca 2018 r. w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie buskim (IV)" rozpoczyna nabór wniosków o: dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej,  od 2 lipca 2018 r. w ramach projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie buskim (IV)" rozpoczyna nabór wniosków o: dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej, refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (nabór dotyczy wyłącznie bezrobotnych kobiet, które ukończyły 30 rok...

Komunikat w sprawie naboru wniosków finansowanych ze środków rezerwy Funduszu Pracy - aktualizacja

Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że:  od 2 lipca 2018 r. w ramach programu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi rozpoczyna nabór wniosków o: skierowanie na szkolenie lub przyznanie bonu szkoleniowego; organizację prac interwencyjnych; organizację stażu; refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy; dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej,  od 2 lipca 2018 r. w ramach programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych w wieku 45 lat i więcej oraz aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych rozpoczyna nabór wniosków o: ...

Ogłoszenie o naborze - technik w Komendzie Powiatowej Policji

Komenda Powiatowa w Busku-Zdroju poszukuje kandydatów na stanowisko technik w Zespole ds. Ewidencji, Rozliczeń i Zaopatrzenia. Więcej informacji - witryna KPP Busko-Zdrój

Ogłoszenie o naborze - sekretarz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju ogłasza nabór na stanowisko Sekretarz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności Więcej informacji - witryna BIP

Komunikat w sprawie naboru wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że od 21 maja 2018 r. (poniedziałek) w ramach pozyskanych środków rezerwy Funduszu Pracy uruchamia nabór wniosków o: organizację prac interwencyjnych, organizację stażu, skierowanie na szkolenie lub przyznanie bonu szkoleniowego, zawarcie umowy w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Powyższy nabór dotyczy wyłącznie osób długotrwale bezrobotnych lub osób bezrobotnych w wieku 45 lat i więcej. W przypadku refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy planuje się sfinansowanie 4 miejsc pracy, 2 dla osób...

Wyświetlanie 1 - 10 z 64 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

5,9%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu czerwca 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.737,04 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Wybrana zawartość stron już nie istnieje.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę