Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju


Nabór wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że w ramach posiadanych środków EFS, Funduszu Pracy oraz rezerwy Funduszu Pracy aktualnie prowadzi nabór wniosków o: skierowanie na szkolenie lub o przyznanie bonu szkoleniowego, organizację stażu, organizację prac interwencyjnych, dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej, refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, przyznanie bonu na zasiedlenie.  Ogólne zasady organizacji poszczególnych form wsparcia oraz formularze wniosków dostępne są w zakładce Urząd – Dokumenty do pobrania. Natomiast szczegółowych informacji nt....

Nabór wniosków o bon na zasiedlenie.

Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach środków rezerwy Funduszu Pracy oraz projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie buskim (IV)"   Uczestnikami w/w projektu mogą być osoby spełniające łącznie następujące warunki: są w wieku 18-29 lat (tj. poniżej 30 roku życia, czyli do dnia poprzedzającego 30 urodziny), są zarejestrowane w PUP jako bezrobotne, mają ustalony II profil pomocy, nie były wcześniej uczestnikami tego projektu, nie korzystały ze szkoleń finansowanych ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni...

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa - Starostwo Powiatowe

Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju zatrudni osobę na stanowisko pracy, w ramach umowy o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami . Więcej informacji - BIP Starostwa  

Nabór wniosków o bon na zasiedlenie.

Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie buskim (III)"   Uczestnikami w/w projektu mogą być osoby spełniające łącznie następujące warunki: są w wieku 18-29 lat (tj. poniżej 30 roku życia, czyli do dnia poprzedzającego 30 urodziny), są zarejestrowane w PUP jako bezrobotne, mają ustalony II profil pomocy, nie były wcześniej uczestnikami tego projektu, nie korzystały ze szkoleń finansowanych ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu, ...

Ogłoszenie o naborze - 2 stanowiska w BSCK

Dyrektor Buskiego Samorządowego Centrum Kultury ogłasza nabór na stanowiska: specjalista ds. informacji turystycznej organizator pracy artystycznej .  

Ogłoszenie o naborze - inpektor ds. łączności w KPP Busko

Komendant Powiatowy Policji w Busku-Zdroju poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko inspektor ds. łączności w Zespole do spraw Łączności i Informatyki Więcej informacji - witryna BIP

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa - Starostwo Powiatowe

Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju zatrudni osobę na stanowisku pracy w ramach umowy o pracę na czas określony (na ok. 5-6 miesięcy) w pełnym wymiarze czasu pracy w celu zastępstwa w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. Dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju w Biurze Obsługi Interesanta lub pocztą na adres Starostwa Powiatowego w terminie do dnia 6 sierpnia 2018 r. do godz. 15:30. Więcej informacji na temat zakresu zadań oraz wymaganych dokumentów aplikacyjnych można uzyskać w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju. ...

Ogłoszenie o naborze - referent w KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Kielcach ogłasza nabór na stanowisko referenta ubezpieczeń w Placówce Terenowej w Busku-Zdroju Więcej informacji - witryna BIP

Komunikat w sprawie naborów wniosków współfinansowanych ze środków UE

Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że:   od 2 lipca 2018 r. w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie buskim (IV)" rozpoczyna nabór wniosków o: dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej,  od 2 lipca 2018 r. w ramach projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie buskim (IV)" rozpoczyna nabór wniosków o: dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej, refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (nabór dotyczy wyłącznie bezrobotnych kobiet, które ukończyły 30 rok...

Komunikat w sprawie naboru wniosków finansowanych ze środków rezerwy Funduszu Pracy - aktualizacja

Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że:  od 2 lipca 2018 r. w ramach programu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi rozpoczyna nabór wniosków o: skierowanie na szkolenie lub przyznanie bonu szkoleniowego; organizację prac interwencyjnych; organizację stażu; refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy; dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej,  od 2 lipca 2018 r. w ramach programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych w wieku 45 lat i więcej oraz aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych rozpoczyna nabór wniosków o: ...

Wyświetlanie 1 - 10 z 67 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

5,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu sierpnia 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.126,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Wybrana zawartość stron już nie istnieje.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę