Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju


Nabór wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju (PUP) informuje, że od 19.08.2019 r. rozpoczyna nabór wniosków o zawarcie umowy w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Maksymalna kwota refundacji, o jaką można wnioskować, wynosi: 20 tys. zł - w przypadku zadeklarowania zatrudnienia na utworzonym stanowisku pracy skierowanej osoby przez co najmniej 30 miesięcy; 17 tys. zł -  w przypadku zadeklarowania zatrudnienia na utworzonym stanowisku pracy skierowanej osoby przez co najmniej 24 miesiące.   Refundacje przyznawane będą w ramach: projektu pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez...

Nabór na stanowisko pielęgniarki w DPS Gnojno

Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie prowadzi nabór na stanowisko pielęgniarki. Więcej informacji

Nabór do Karpackiego Oddziału Straży Granicznej

Karpacki Oddział Straży Granicznej prowadzi stały tryb przyjmowania podań od kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej na stanowiska w Placówce Straży Granicznej w: Kielcach, Krakowie - Balicach, Tarnowie i Zakopanem. Więcej informacji

Ogłoszenie o naborze w KZC Ponidzie

Komunalny Związek Ciepłownictwa Ponidzie ogłasza nabór na stanowisko montera - konserwatora urządzeń grzewczych - spawacza. Termin składania wymaganych dokumentów upływa 14 sierpnia 2019r. Więcej informacji na stronie KZC Ponidzie

Komunikat o naborze wniosków o środki z rezerwy KFS

Z dniem 25 lipca 2019r., Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju rozpoczyna nabór wniosków o środki z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Szczegóły w poniższych plikach. (Barometr Zawodów woj. świętokrzyskie) Załączniki Ogłoszenie o naborze wniosków z dnia 12.07.2019.pdf Regulamin rozpatrywania i wyboru.docx.pdf Wniosek o przyznanie środków KFS.pdf Wniosek o przyznanie środków KFS.docx ...

Koniec z ustalaniem profilu pomocy dla bezrobotnego

Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że w związku z nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy od 14 czerwca br. powiatowe urzędy pracy nie będą już ustalać profilu pomocy dla bezrobotnego. Oznacza to, że urząd pracy będzie mógł zastosować wobec bezrobotnego, zarówno zarejestrowanego przed, jak i po 14 czerwca br., dowolne formy pomocy przewidziane w ustawie, bez dotychczasowych ograniczeń jakie wynikały z obowiązku ustalania profilu pomocy. Nadal każdy bezrobotny zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy będzie musiał mieć opracowany Indywidualny Plan Działania, który będzie...

Nabór do Okręgowej Służby Więziennej w Poznaniu

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu ogłasza rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego do służby w Areszcie Śledczym w Poznaniu na stanowiska: Strażnik działu ochrony- 20 etatów Młodsza pielęgniarka/ Młodszy ratownik medyczny- 2 etaty Młodszy referent/ Młodszy instruktor działu informatyki łączności- 1 etat Młodszy instruktor działu kwatermistrzowskiego- 1 etat Młodszy asystent (lekarz)- 2 etaty   Wymagane dokumenty należy składać w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Poznaniu, ul. Młyńska 1, 61-729 Poznań lub za pośrednictwem poczty e-mail :oisw_poznan_nabor@sw.gov.pl Dodatkowe informacje...

Ograniczenie naboru wniosków w sprawie szkoleń

Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że od dnia 11.06.2019 r.:   nabór wniosków o szkolenie indywidualne prowadzony będzie wyłącznie dla osób bezrobotnych kwalifikujących się do projektu „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie buskim (V)" w ramach RPO WŚ;  zamyka nabór wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego.

Wirtualne targi pracy w ramach Europejskich Dni Pracy

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29.05.2019 r. odbędą się wirtualne targi pracy w ramach Europejskich Dni Pracy on-line. Targi przeprowadzone zostaną na platformie Komisji Europejskiej. Głównym celem targów jest wsparcie polskich pracodawców w dotarciu do osób poszukujących pracy z innych państw Unii Europejskiej, w tym Polaków przebywających w kraju jak i zagranicą, upowszechnianie informacji nt. warunków życia i pracy oraz sytuacji na rynku pracy w Polsce, a także zasad bezpieczeństwa w poszukiwaniu pracy w innych krajach. Więcej na  https://www.europeanjobdays.eu/   ...

Dyżur EURES

Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju zaprasza na dyżur informacyjny EURES prowadzony przez doradcę EURES z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach. Dyżur odbędzie się w dniu 10 maja 2019r. (piątek) w godzinach 10:00-13:00 w PUP w Busku-Zdroju p. 20. Zapraszamy osoby bezrobotne i poszukujące pracy zainteresowane podjęciem pracy za granicą. Program dyżuru: I część - spotkanie informacyjne: "Internet skutecznym narzędziem poszukiwania pracy w kraju i za granicą", godz. 10:00-11:30 II część - konsultacje indywidualne z doradcą EURES. ...

Wyświetlanie 1 - 10 z 102 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

5,3%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu czerwca 2019r.

Wykres stopa bezrobocia 2019 rok
  • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.705,64 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Wybrana zawartość stron już nie istnieje.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę