Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju


Nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że od 11.03.2019 r. rozpoczyna nabór wniosków            o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi: 20 tys. zł - w przypadku zadeklarowania prowadzenia działalności gospodarczej przez co najmniej 18 miesięcy; 17 tys. zł -  w przypadku zadeklarowania prowadzenia działalności gospodarczej przez co najmniej 12 miesiący.  Dofinansowanie przyznawane będzie w ramach: projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie buskim (V) – PO WER;...

Nabór wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że od 11.03.2019 r. rozpoczyna nabór wniosków o zawarcie umowy w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.   Maksymalna kwota refundacji wynosi: 20 tys. zł - w przypadku zadeklarowania zatrudnienia na utworzonym stanowisku pracy skierowanej osoby przez co najmniej 30 miesięcy; 17 tys. zł -  w przypadku zadeklarowania zatrudnienia na utworzonym stanowisku pracy skierowanej osoby przez co najmniej 24 miesiące.  Refundacja przyznawana będzie w ramach: projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie...

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - nabór na głównego księgowego

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Busku-Zdroju ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy głównego księgowego w wymiarze  1/2 etatu. Więcej informacji

Środki PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Buskiego z dnia 28.02.2019 r. na wydatki związane z rehabilitacją zawodową osób niepełnosprawnych w 2019 r. zaplanowano kwotę 220 tys. zł. Środki te w całości przeznaczono na realizację zadania określonego w art. 26 e ustawy  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, tj. na zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, zarejestrowanych w Urzędzie jako osoby bezrobotne albo poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu. Zasady ubiegania się o...

Komunikat w sprawie naboru wniosków o środki z KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że w wyniku przeprowadzonego w dniach od 21.02.2019 r. do 28.02.2019 r. naboru wpłynęło 77 wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców na łączną kwotę 701.447,00 zł. Posiadany przez Urząd limit środków KFS wynosi 307.400,00 zł. W związku z tak dużą liczbą złożonych wniosków możliwy jest późniejszy niż zakładano termin sporządzenia rankingu wniosków, na podstawie którego zostaną wyłonione wnioski przeznaczone do dofinansowania ze środków KFS.       ...

Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta ubezpieczeń w KRUS Busko

Dyrektor oddziału regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kielcach poszukuje kandydatki/ta na stanowisko referenta ubezpieczeń w placówce terenowej w Busku-Zdroju. Więcej informacji

Komunikat o naborze wniosków o środki z KFS

Z dniem 21 lutego 2019r., Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju rozpoczyna nabór wniosków o środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Szczegóły w poniższych plikach. (Barometr Zawodów woj. świętokrzyskie) Załączniki Ogłoszenie o naborze wniosków z dnia 14.02.2019.pdf Regulamin rozpatrywania i wyboru wniosków.pdf Wniosek o przyznanie środków.pdf Wniosek o przyznanie środków.docx ...

Ogłoszenie o naborze w PSSE Busko ("Sanepid")

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna ogłasza nabór na stanowisko pracownika Sekcjii Nadzoru Przeciwepidemicznego. Termin składania wymaganych dokumentów upływa 8 lutego 2019r. Więcej informacji na stronie PSSE Busko

Informacja dotycząca PIT-11

Od 8 stycznia do 18 lutego 2019r. w siedzibie urzędu będą wydawane informacje o dochodach i pobranych zaliczkach za 2018r. (PIT-11) . Informacja ta jest podstawą rozliczenia się z Urzędem Skarbowym. Osoby, które w 2018r. pobierały opodatkowane świadczenia (zasiłki, dodatki aktywizacyjne), proszone są o zgłaszanie się: u swojego doradcy w wyznaczonym wcześniej terminie, jeżeli termin ten przypada na okres od 8 stycznia do 18 lutego, pozostałe osoby w pok. 21 (I piętro). Osoby które pobierały wyłącznie stypendia stażowe lub szkoleniowe, nie otrzymują informacji PIT-11 , ponieważ stypendia takie są zwolnione...

Prokuratura Rejonowa w Busku-Zdroju-konkurs na stanowisko urzędnicze

Prokurator Okręgowy w Kielcach ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnika-stażysty w wymiarze 1 etatu w Prokuraturze Rejonowej w Busku-Zdroju. Więcej informacji - witryna prokuratury okręgowej w Kielcach.

Wyświetlanie 1 - 10 z 87 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu stycznia 2019r.

Wykres. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.182,44 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Wybrana zawartość stron już nie istnieje.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę