Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju


Informacja dotycząca PIT-11

Od 8 stycznia do 18 lutego 2019r. w siedzibie urzędu będą wydawane informacje o dochodach i pobranych zaliczkach za 2018r. (PIT-11) . Informacja ta jest podstawą rozliczenia się z Urzędem Skarbowym. Osoby, które w 2018r. pobierały opodatkowane świadczenia (zasiłki, dodatki aktywizacyjne), proszone są o zgłaszanie się: u swojego doradcy w wyznaczonym wcześniej terminie, jeżeli termin ten przypada na okres od 8 stycznia do 18 lutego, pozostałe osoby w pok. 21 (I piętro). Osoby które pobierały wyłącznie stypendia stażowe lub szkoleniowe, nie otrzymują informacji PIT-11 , ponieważ stypendia takie są zwolnione...

Prokuratura Rejonowa w Busku-Zdroju-konkurs na stanowisko urzędnicze

Prokurator Okręgowy w Kielcach ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnika-stażysty w wymiarze 1 etatu w Prokuraturze Rejonowej w Busku-Zdroju. Więcej informacji - witryna prokuratury okręgowej w Kielcach.

Praca wakacyjna w Niemczech

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze prowadzi nabór do pracy wakacyjnej w Niemczech w roku 2019. O pracę wakacyjną ubiegać się mogą pełnoletni uczniowie, studenci oraz poszukujący pracy. Osoby zainteresowane powinny posiadać znajomość języka niemieckiego na poziomie A2 (niższy średniozaawansowany). Oferowana praca wakacyjna to praca pomocnicza w hotelarstwie, gastronomii lub przy sprzątaniu. Więcej informacji i dokumenty na witrynie WUP Kielce

Wznowienie naboru wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że z dniem 02.01.2019 r. wznawia nabór wniosków o: zorganizowanie stażu; organizację prac interwencyjnych; zawarcie umowy w sprawie dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia; skierowanie na szkolenie, a w przypadku bezrobotnych do 30 roku życia - o przyznanie bonu szkoleniowego; przyznanie bonu na zasiedlenie.    Powyższe formy aktywizacji zawodowej realizowane będą w ramach środków Funduszu Pracy oraz w ramach projektów pn.: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w...

24 grudnia urząd nieczynny - czynny 29 grudnia.

W dniu 24 grudnia 2018r. (poniedziałek - Wigilia),  Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju jest nieczynny. Urząd będzie pracował w sobotę 29 grudnia, w godzinach 7.30-15.30.

Zakończenie naboru wniosków o bon na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że z dniem 07.12.2018 r. zamyka nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie.  

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko referendarza sądowego

Prezes Sądu Rejonowego w Busku - Zdroju ogłasza nabór na 1 wolne stanowisko referendarza sądowego w wymierze pełnego etatu w Sądzie Rejonowym w Busku - Zdroju. Więcej informacji: BIP Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju

Ogłoszenie o naborze: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pińczowie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pińczowie poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko inspektora nadzoru budowlanego do spraw kontroli. Więcej informacji

Zakończenie naboru wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że z dniem 26.11.2018 r. zamyka nabór wniosków o: zawarcie umowy w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej.

Nabór wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju, w związku z pozyskaniem z rezerwy Funduszu Pracy 330 tys. zł na Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych zamieszkałych na wsi, z którego skorzystać mogą mieszkańcy gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, zaprasza do składania wniosków na niżej wymienione formy wsparcia:   bony na zasiedlenie – wysokość  bonu do 6 tys. zł;  dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej – wysokość dofinansowania do 20 tys. zł w przypadku zadeklarowania prowadzenia działalności gospodarczej przez co najmniej 18 miesięcy, do 17 tys. zł w przypadku 12 miesięcy;  ...

Wyświetlanie 1 - 10 z 79 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Wybrana zawartość stron już nie istnieje.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę